Stiri: Finante

Programul ”Anghel Saligny”.

Investiţiile străine au ajuns la 2,74 miliarde lei, în perioada ianuarie – august 2016

17.10.2016

În  perioada ianuarie – august a anului curent, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2.110 milioane euro, comparativ cu 939 milioane euro în perioada ianuarie – august 2015, conform datelor BNR. În structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1.333 milioane euro, respectiv cu 80 milioane euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 268 milioane euro, iar balanța serviciilor un excedent majorat cu 510 milioane euro.

De asemenea, BNR a anunţat că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2.741 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2.379 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 362 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 70.167 milioane euro la 31 august 2016 (77,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,6 la sută față de 31 decembrie 2015.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2016 nivelul de 19.925 milioane euro (22,1 la sută din total datorie externă), în creştere cu 0,2 la sută faţă de 31 decembrie 2015.

În perioada ianuarie – august 2016, datoria externă totală a scăzut cu 342 milioane euro; în structură, datoria publică a crescut cu 1.194 milioane euro, în timp ce datoria negarantată public a scăzut cu 1.211 milioane euro şi datoria autorităţii monetare s-a redus cu 325 milioane euro.