Investițiile străine directe – 2,42 miliarde euro, în 2014

15.02.2015

Anul trecut, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 696 milioane euro, comparativ cu 1.168 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2013, în principal pe fondul majorării excedentului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1.169 milioane euro) şi al reducerii deficitului balanței veniturilor primare (cu 242 milioane euro), conform datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au însumat 2.426 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv pierderea netă estimată) au înregistrat 2.581 milioane euro, iar creditele intragrup au avut o valoare negativă de 155 de milioane euro (net).

Datoria externă pe termen lung a fost de 76.116 milioane euro la 31 decembrie 2014 (80,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

De asemenea, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la finele anului trecut nivelul de 18.143 milioane euro (19,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,6 la sută faţă de 31 decembrie 2013.

Datoria externă totală a scăzut, în perioada analizată, cu 3,8 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 38,3 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2014, comparativ cu 42,9 la sută în anul 2013. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,9 luni la 31 decembrie 2014, comparativ cu 7,3 luni la 31 decembrie 2013.