Stiri: Finante

Investiţiile străine directe au depăşit 4 miliarde de euro, în 2016

14.02.2017

În perioada ianuarie – decembrie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 118 milioane euro, comparativ cu 1.943 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2015; în structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1.505 milioane euro, respectiv cu 1.087 milioane euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 345 milioane euro, iar balanța serviciilor un excedent mai mare cu 762 milioane euro, potrivit BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4.081 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 899 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 182 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 69 116 milioane euro la 31 decembrie 2016 (74,7 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,0 la sută față de 31 decembrie 2015.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2016 nivelul de 23 416 milioane euro (25,3 la sută din total datorie externă), în creştere cu 17,8 la sută faţă de 31 decembrie 2015.

În perioada ianuarie – decembrie 2016, datoria externă totală a crescut cu 2 098 milioane euro; în structură, datoria publică a crescut cu 927 milioane euro, în timp ce datoria negarantată public a crescut cu 1 473 milioane euro şi datoria autorităţii monetare s-a redus cu 302 milioane euro.