Stiri: Finante

Investitii straine 2020

Investiţiile străine directe, în creştere puternică

16.01.2018

În perioada ianuarie – noiembrie 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 581 milioane euro, comparativ cu 2 896 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2016; în structură, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 317 milioane euro, respectiv cu 342 milioane euro, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 176 milioane euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 150 milioane euro, conform datelor BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4 377 milioane euro (comparativ cu 3 651 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 502 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 875 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 483 milioane euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 69 354 milioane euro la 30 noiembrie 2017 (73,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută faţă de 31 decembrie 2016, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2017 nivelul de 25 039 milioane euro (26,5 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 7,6 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,1 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2017 a fost de 5,4 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2017 a fost de 84,1 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.