Stiri: Finante

Credite pentru companii

Investiţiile străine directe, în scădere dramatică în perioada ianuarie-august 2017

17.10.2017

În perioada ianuarie – august 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 043 milioane euro, comparativ cu 2 653 milioane euro în perioada ianuarie – august 2016, conform datelor BNR. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 433 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 146 milioane euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 113 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 216 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2 518 milioane euro (comparativ cu 3 092 milioane euro în perioada ianuarie – august 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 804 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 286 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 167 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 69 527 milioane euro la 31 august 2017 (73,9 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,2 la sută faţă de 31 decembrie 2016. În plus, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2017 nivelul de 24 550 milioane euro (26,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,5 la sută faţă de 31 decembrie 2016.