Stiri: Finante

Investitiile straine ianuarie - septembrie 2021

Investiţiile străine, creştere semnificativă în perioada ianuarie – septembrie 2021

17.11.2021

Investiţiile străine ianuarie – septembrie 2021. Banca Naţională a României a anunţat că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au ajuns la 5 279 milioane euro (comparativ cu 1 677 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2020). Din acest total:

  • participațiile la capital au însumat valoarea netă de 4 383 milioane euro.
  • creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 896 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi

BNR a mai anunţat că, în perioada ianuarie – septembrie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11 500 milioane euro, comparativ cu 7 836 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2020. În structura se raportează următoarele evoluţii:

  • balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 719 milioane euro, respectiv 145 milioane euro
  • balanța serviciilor și cea a veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 418 milioane euro, respectiv cu 382 milioane euro.

Investiţiile străine ianuarie – septembrie 2021. Datoria externă

În perioada ianuarie – septembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6 826 milioane euro. În structură, BNR anunţă că:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97 814 milioane euro la 30 septembrie 2021 (73,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,6 la sută față de 31 decembrie 2020
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2021 nivelul de 35 819 milioane euro (26,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,7 la sută față de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2021. Acest indicator este în scădere comparativ cu 20,7 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2021 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2021 a fost de 90,9 la sută. Nivelul este în creştere comparativ cu 90,3 la sută la 31 decembrie 2020.

Citeşte şi Dobânda de politică monetară, majorată din nou de BNR. Anunţ oficial