Stiri: Finante

Investiții străine directe ianuarie - septembrie 2023

Investiţiile străine, în scădere drastică

15.07.2020

Investiţiile străine în România 2020. În perioada ianuarie – mai 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 881 milioane euro, comparativ cu 3 414 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2019, conform datelor Băncii Naţionale a României (BNR). În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 379 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 513 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 562 milioane euro.

Investiţiile străine în România 2020. O valoare netă negativă

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat valoarea netă negativă de 338 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2 059 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă negativă de 72 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 266 milioane euro.

Investiţiile străine în România 2020. Datoria externă

În perioada ianuarie – mai 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 023 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 77 630 milioane euro la 31 mai 2020 (70 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2020 nivelul de 33 266 milioane euro (30 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2 la sută față de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,8 la sută în perioada ianuarie – mai 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2020 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2020 a fost de 79,3 la sută. Nivelul este mai ridicat comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Citeşte şi România susține implementarea instrumentului SURE