Stiri: Finante

Investiții în ETF-uri

Investiţiile străine în România, creştere importantă în semestrul I din 2022

16.08.2022

Investiţiile străine în România semestrul I 2021. Banca Naţională a României anunţă că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4.379 milioane de euro (comparativ cu 3.605 milioane de euro în perioada ianuarie – iunie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3.115 milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1.264 milioane de euro.

Contul curent al balanţei de plăţi

În perioada ianuarie – iunie 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12.298 milioane de euro, comparativ cu 7.203 milioane de euro în perioada ianuarie – iunie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 4.189 milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 487 milioane de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1.349 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 44 milioane de euro.

Datoria externă

În perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2.645 milioane de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 93.691 milioane de euro la 30 iunie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2022 nivelul de 43.571 milioane de euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,3 la sută față de 31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie – iunie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2022 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Citeşte şi Ajutor de stat pentru producţia de hidrogen verde