Investițiile străine, în scădere. Datoria externă, în creștere

17.07.2017

În perioada ianuarie – mai 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 969 milioane euro, comparativ cu 1 714 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 581 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 294 milioane euro, respectiv cu 197 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 817 milioane euro, potrivit datelor BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 444 milioane euro (comparativ cu 1 653 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 850 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 406 milioane euro.

De asemenea, în perioada ianuarie – mai 2017, datoria externă totală a crescut cu 1876 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 23,8 la sută în perioada ianuarie – mai 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2017 a fost de 6,1 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2017 a fost de 92,4 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.

 

 

Citiți și despre: