Stiri: Finante

Investiţii finanţate prin PNRR 2023

Investiţiile străine, în creştere în semestrul I din 2021

14.08.2021

Investiţiile străine semestrul I din 2021. Banca Naţională a României anunţă că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 3 138 milioane euro (comparativ cu 996 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2020), din care:

  • participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2 543 milioane euro
  • creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 595 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi

În perioada ianuarie – iunie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 040 milioane euro, comparativ cu 4 059 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2020. În structură se remarcă următoarele evoluţii:

  • balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1 557 milioane euro, respectiv 1 110 milioane euro
  • balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 276 milioane euro, respectiv cu 38 milioane euro.

Investiţiile străine semestrul I din 2021. Datoria externă

In perioada ianuarie – iunie 2021, datoria externă totală a crescut cu 2 096 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 92 471 milioane euro la 30 iunie 2021 (72,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2021 nivelul de 35 552 milioane euro (27,8 la sută din totalul datoriei externe). Nivelul este în creștere cu 7,4 la sută față de 31 decembrie 2020.

Citeşte şi Rezerve valutare iunie 2021. Ce date a publicat BNR?