Stiri: Economie

jaloane pnrr

Jaloane PNRR: Noi modificări legislative în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli

03.01.2023

Guvernul a aprobat, printr-o ordonanță de urgență, o serie de măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli.

Măsuri fiscal-bugetare

Actul normativ aduce modificări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și la Legea nr.500/2002 privind finanțele publice.

Prin modificarea și completarea OUG nr. 88/2013, se are în vedere îmbunătățirea procesului de evaluare și prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative prin:

  • actualizarea principiilor și criteriilor care stau la baza prioritizãrii proiectelor de investiții publice semnificative, noi și în continuare, a calendarului procesului de prioritizare, precum și a clasificării proiectelor de investiții publice în funcție de valoarea totală estimată, prin corelarea cu prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • corelarea etapelor de realizare a proiectelor de investiții publice semnificative cu cadrul normativ în vigoare, respectiv HG nr. 907/2016;
  • introducerea unei prevederi cu privire la proiectele de investiții publice semnificative cu stadiu fizic 100% dar care nu sunt închise financiar.

Jaloane PNRR. Modificările aduse Legii nr. 500/2002

De asemenea, modificările aduse Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, vizează:

  • îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară în sensul stabilirii de condiții pentru programarea și execuția bugetară a proiectelor de investiții publice semnificative, astfel încât să fie asigurată cu prioritate finanțarea până la finalizarea acestora;
  • modificarea competenței de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi de către Guvern la nivelul proiectelor de investiții publice semnificative, respectiv peste 100 milioane lei, precum și alte modificări legislative cu privire la investițiile publice survenite în urma derulării procesului bugetar;
  • crearea cadrului legal pentru desfășurarea procesului de analiză a cheltuielilor publice, inclusiv prin introducerea unor prevederi referitoare la desfășurarea analizei cheltuielilor publice în ceea ce privește definirea competențelor și responsabilităților Ministerului Finanțelor și a ordonatorilor principali de credite.

Legea responsabilității fiscal-bugetare

Totodată, se modifică Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, în sensul abilitării Consiliului Fiscal de a realiza o evaluare ex-post a analizelor de cheltuieli realizate de Ministerul Finanțelor și ordonatorii principali de credite, obligație asumată de Guvern prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Prin actul normativ adoptat, se asigură respectarea calendarului stabilit prin PNRR (componenta C8, R3, jalon 199).

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/dotarea-cu-laboratoare-inteligente-a-scolilor/