Stiri: Finante

Piața asigurărilor în 2023.

Se modifică legea privind Fondul de garantare a asiguraților

01.02.2024

Lege Fondul de garantare a asiguraților. Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților. Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 prin care se asigură protecția persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule, îndreptățite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA în cazul falimentului sau lichidării asigurătorilor care au încheiat contractele pentru persoanele responsabile de producerea prejudiciilor.

Principalele modificări

Modificările vizează în principal următoarele aspecte:

-reglementarea dreptului persoanelor cu reședința în România, prejudiciate prin accidente de vehicule, de a solicita Fondului plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii persoane juridice române şi asigurătorii autorizați în statele membre, în cazul falimentului ori lichidării, bazate sau nu pe insolvență a acestora;

-extinderea protecției furnizate de Fond și în caz de lichidare care nu este bazată pe insolvență;

-eliminarea plafonului actual de 500.000 de lei, în cazul persoanelor prejudiciate RCA, plățile urmând a fi efectuate de către Fond în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă locului de producere a accidentului şi cea prevăzută în contractul RCA;

-reglementarea obligației Fondului de a rambursa către organismele similare din statele de reședință a persoanelor prejudiciate, a sumelor ce le-au fost achitate acestora în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii debitori persoane juridice române aflați în procedură de faliment sau în procedură de lichidare care nu este bazată pe insolvență.

Definirea distinctă a persoanelor prejudiciate

Proiectul de lege vizează și definirea distinctă a persoanelor prejudiciate RCA în cadrul creditorilor de asigurări, pentru a asigura claritate în ceea ce privește, pe de o parte, faptul că plafonul actual de 500.000 de lei prevăzut de lege se menține numai în ceea ce privește plata creanțelor de asigurare rezultate din alte forme de asigurare decât contractele RCA, iar pe de altă parte, faptul că, în caz de lichidare, care nu este bazată pe insolvență, Fondul are obligații de plată doar către persoanele prejudiciate îndreptățite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA.

Lege Fondul de garantare a asiguraților. Mecanism de finanțare

Totodată, se reglementează un mecanism de finanțare a Fondului prin accesarea de împrumuturi de la stat, în situații excepționale în care resursele financiare disponibile ale acestuia nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor datorate potrivit legii creditorilor de asigurări şi organismelor similare din alte state membre.

Citește și 365 Capital Fund Cooperatief vrea să preia Hendi Holding. Ce anunț a făcut Consiliul Concurenței