Legea dării în plată a intrat în vigoare

13.05.2016

Legea dării în plată a intrat astăzi în vigoare. Astfel, cei care vor dori să renunțe la locuință pentru a li se stinge datoria la bancă vor putea începe demersurile în acest sens printr-o notificare transmisă băncii.

De la data primirii notificării de către banca se suspendă plata ratelor aferente creditului, dar și dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva co-debitorilor, precum și împotriva garanților personali și ipotecari.

Legea dării în plată. Notificarea debitorului trebuie să conțină și un interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul băncii să se prezinte la notarul public ales de debitor pentru semnarea actului translativ de proprietate.

Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

Legea dării în plată. Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Banca are dreptul să conteste cererea debitorului în 10 zile de la primirea notificării, dar instanța va judeca această contestație, și toate cererile legate de aceste proceduri, în regim de urgență.

 

 

Citiți și despre: