Stiri: Finante

Locuinte vandute in august 2021

Legea dării în plata, în vigoare din 13 mai. Ce trebuie să facă cei care vor să dea casa băncii?

03.05.2016

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credit a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare pe 13 mai. Începând din acel moment, cei care vor dori să renunțe la locuință pentru a li se stinge datoria la bancă vor putea începe demersurile în acest sens printr-o notificare transmisă băncii.

De la data primirii notificării de către instituţia de credit se suspendă plata ratelor aferente creditului, dar și dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva co-debitorilor, precum și împotriva garanților personali și ipotecari.

Notificarea debitorului trebuie să conțină și un interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul băncii să se prezinte la notarul public ales de debitor pentru semnarea actului translativ de proprietate. Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Banca are dreptul să conteste cererea debitorului în 10 zile de la primirea notificării, dar instanța va judeca această contestație, și toate cererile legate de aceste proceduri, în regim de urgență.