Stiri: Finante

Legea privind obligatiunile garantate.

Guvernul a aprobat Legea privind obligațiunile garantate

13.05.2022

Legea privind obligațiunile garantate. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind obligațiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar. Actul normativ transpune în legislația națională prevederile unor reglementări europene referitoare la emisiunile de obligațiuni garantate.

Transpunerea parțială a Directivei (UE) 2019/2162

Noul pachet legislativ, creat prin transpunerea parțială a Directivei (UE) 2019/2162 și menținerea unor dispoziții din cadrul național în vigoare, asigură un cadru prudent de desfășurare a activității de emisiune de obligațiuni garantate, pentru a menține stabilitatea situației financiare și prudențiale a întregii activități a instituțiilor de credit.

Proiectul de lege are ca scop păstrarea unui echilibru între acomodarea intereselor deținătorilor de titluri, pe de o parte, și asigurarea condițiilor necesare menținerii sănătății emitenților, pe de altă parte. În acest sens, pentru a asigura calitatea ridicată a portofoliului de acoperire afectat garantării, pe toată durata de viață a titlului, emitenții trebuie să aibă capacitatea să înlocuiască permanent creanțele depreciate din portofoliu.

Legea privind obligațiunile garantate. Alte reglementări

Alte reglementări prevăzute de proiectul de lege vizează procedura de aprobare a emisiunilor de obligațiuni garantate, structura portofoliului de acoperire, precum și modificări ale altor acte normative.

Proiectul de act normativ va avea un impact pozitiv asupra mediului economic românesc prin dezvoltarea pieței obligațiunilor garantate, permițând instituțiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente.

Din perspectiva stabilității sistemului financiar, lărgirea gamei de instrumente financiare va conduce la dezvoltarea sectorului pe termen lung, atât prin asigurarea finanțării pentru emitenții de obligațiuni garantate, cât și prin extinderea și diversificarea portofoliilor investitorilor instituționali (companii de asigurări, fonduri de pensii etc.) sau de retail.

Prin adoptarea actului normativ, va fi abrogată Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare. De asemenea, alte acte normative conexe, precum OUG nr. 32/2012 sau Legea nr. 312/2015, vor fi modificate și completate.

Citeşte şi OMRO IFN listează la BVB obligațiuni în valoare de 10 milioane de lei