Stiri: IT&C

Licitatie 5G Romania

Licitaţie 5G România: Anunţul făcut de ANCOM

05.12.2020

Licitaţie 5G România. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat pentru consultare planul său de acţiuni pentru anul 2021. Principalele proiecte privesc transpunerea în legislaţia secundară a prevederilor Codului european al comunicațiilor electronice şi organizarea licitaţiei 5G de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile vizate pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, stabilită pentru cel de-al doilea trimestru. De asemenea, planul de acţiuni prevede proiecte legate de implementarea Legii infrastructurii şi revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pieței serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poştale.

Aceste acțiuni vor avea un impact semnificativ asupra pieței de comunicații electronice, în primul rând, dar și asupra altor sectoare ale economiei. În acest sens, ANCOM va colabora cu toate instituțiile a căror activitate va fi impactată de schimbările preconizate, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru a asigura transparența tuturor acțiunilor pe care le va întreprinde anul viitor.

Licitaţie 5G România.  Transpunerea Codului Comunicațiilor

După transpunerea în legislaţia primară a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice, va fi necesară o actualizare a cadrului legislativ de la nivel secundar.

În acest sens, pe parcursul lui 2021, ANCOM şi-a propus revizuirea reglementărilor referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, la procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, la realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi la stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.

Licitaţie 5G România. Spectrul de frecvențe

Până la finalul primului trimestru al anului viitor, Autoritatea şi-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, care implică stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare și a regulilor de desfășurare a procedurii de selecție.

Această acţiune va fi urmată de desfășurarea propriu-zisă a procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor, stabilită a avea loc în trimestrul al II-lea al anului viitor.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, în prima parte a anului următor Autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de rețea, proiectul contribuind la facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

Pentru implementarea atribuţiilor instituţiei ce sunt prevăzute de Legea Infrastructurii, ANCOM și-a propus continuarea acțiunilor necesare în vederea realizării inventarului rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora (Proiectul ATLAS), ce va fi elaborat, în principal, pe baza datelor primite de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice din România.

Totodată, ANCOM va analiza condițiile de acces la infrastructurile fizice realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice.

Licitaţie 5G România. Reglementări ale serviciilor de comunicaţii electronice

În afara reglementărilor viitoare ca urmare a transpunerii codului comunicațiilor, ANCOM și-a propus revizuirea pieţei de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară pentru a reevalua necesitatea impunerii unor măsuri de reglementare, dar și a deciziei privind colectarea datelor statistice în domeniul comunicațiilor electronice și aplicarea acesteia.

De asemenea, pentru fructificarea beneficiilor progresului tehnologic în favoarea utilizatorilor, Autoritatea şi-a propus actualizarea deciziei privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere şi a reglementării serviciului de amator.

Reglementări ale serviciilor poștale

Actualizarea regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale, evaluarea Strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poștale în perioada 2017-2020 și elaborarea Strategiei de reglementare pentru perioada 2021 – 2024 sunt printre principalele proiecte care vizează sectorul serviciilor poștale.

În ceea ce privește serviciul universal, ANCOM are în vedere pentru acest an actualizarea actului normativ privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a respectării obiectivelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului pentru acesta și analiza costului net aferent furnizării serviciului universal poștal în anul 2019.

Citeşte şi Cadouri de Crăciun 2020: Câţi bani vor aloca românii?