Stiri: Sanatate

Lista medicamente compensate 2021.

Listă medicamente compensate 2021: Cinci noi molecule inovative, adăugate

17.05.2021

Lista medicamente compensate 2021. Ministerul Sănătății continuă procesul de creştere a accesului pacienţilor la tratamente de ultimă generație prin extinderea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă cinci molecule noi.

Hotărâre de Guvern

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Lista de medicamente compensate 2021. Afecţiuni

Documentul are în vedere introducerea în lista de medicamente gratuite și compensate a unui număr de cinci molecule inovative destinate pacienților cu:

  • scleroză multiplă
  • afecțiuni reumatologice
  • afecţiuni gastroenterologice
  • boli rare
  • Medicamentele sunt incluse condiționat, în baza contractelor cost volum încheiate. Valoarea maximă a acestor contracte urmează a fi suportată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) și este de 47,8 milioane lei pe perioada de 12 luni de derulare a acestora.

Citeşte şi Medicamente compensate 2021: Decizia luată de Ministerul Sănătăţii şi CNAS