Mai puţini bani pentru Prima Casă

30.01.2017

Programul „Prima casă” va avea un plafon de 2,5 miliarde de lei în acest an, cu aproximativ 15% sub nivelul din 2015, se arată în cadrul unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Finanțelor Publice. Astfel, conform strategiei programului ‘Prima casă’, se propune ca, pentru anul 2017, să fie aprobată alocarea unui plafon al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 2.500 milioane lei, potrivit sursei citate.

Pentru simplificarea proceselor și evitarea birocratizării excesive a acestora, se propune preluarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a sarcinii de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor și a interdicțiilor de înstrăinare și grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanțărilor garantate, precum și în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activității de monitorizare a garanțiilor emise în cadrul programului ‘Prima casă’.

Activitatea va fi acomodată la nivelul FNGCIMM, unde în prezent se procesează cererile finanțatorilor și se desfășoară activitatea de pregătire a documentației de întocmire și transmitere a cererii de eliberare a acordului Ministerului Finanțelor Publice, precum și de emitere a deciziei de radiere și transmitere a acesteia către finanțatori, pentru aceleași situații. Timpul de așteptare al finanțatorilor/beneficiarilor pentru obținerea acordurilor și a deciziilor de radiere va fi scurtat astfel cu cel puțin 10 zile lucrătoare (pentru efectuarea formalităților de emitere a acordurilor, pregătire și expediere a documentației).

Preluarea integrală la nivelul FNGCIMM a tuturor operațiunilor care intră în componența procedurii de radiere, ar permite informatizarea întregului proces în condiții optime.

De asemenea, se propune în cazul lichidării creditului garantat în cadrul Programului Prima Casă prin rambursarea integrală a soldului finanțării garantate, anticipată sau la termen, FNGCIMM să fie mandatat să își exprime acordul în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale și a interdicțiilor înscrise în cartea funciară a locuinței achiziționate/construite în cadrul Programului.

În plus, se propune introducerea unui nou set de definiții ale locuințelor care se pot achiziționa/construi prin Program.

Aşadar, prin locuință nouă în sensul programului „Prima casă” se înțelege orice imobil care respectă cerințele pentru a fi încadrată în categoria imobilelor cu destinația de locuință, recepționat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat vor fi asimilate locuințelor noi. Se propune reglementarea modului de calcul al termenului de 5 ani aplicabil în cazul locuințelor noi și/sau consolidate să fie calculat în funcție de data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat.

 

 

 

Citiți și despre: