Stiri: Economie

Finantari pentru sectorul agroalimentar

Când se relansează Măsura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile?

07.09.2021

Măsura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va relansa, începând cu luna octombrie a anului curent, Măsura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile.

Aplicaţia de înscriere

În perioada 12 – 22 octombrie 2021, aplicaţia de înscriere pentru a doua sesiune aferentă măsurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi disponibilă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro.

Măsura 1 face parte din schema de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările şi modificările ulterioare, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

Măsura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile. 2.000 de euro

Relansarea măsurii de sprijin care oferă ajutor financiar nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 de euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, aduce o serie de noutăţi în plus faţă de facilităţile oferite în prima sesiune. Astfel, devin eligibili şi beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale şi a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020.

În plus, devin eligibili şi beneficiarii din categoria profesioniştilor, definiţi şi reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfăşoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Citeşte şi Granturi Măsura 2. Când se transferă banii pentru firme?