Masuri fiscale 2019

Trei măsuri fiscale importante, anunțate de Ministerul de Finanțe

09.05.2019

Măsuri fiscale 2019. Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de OUG, care este în curs de finalizare, și care vizează trei măsuri legislative, de importanță pentru mediul economic. După finalizarea proiectului de act normativ, Ministerul îl va publica spre consultare publică.

Măsurile fiscale vizează:

Măsuri fiscale 2019. Anularea deciziilor de impunere la CASS pentru cei cu venituri mici

1. Eliminarea inechităților rezultate din aplicarea prevederilor legale în urma cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel.

Astfel, se propune reglementarea expresă a anulării contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele fizice pentru care baza lunară sau, după caz, baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, respectiv decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017.

Fără decizii de impunere

De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă, organul fiscal să nu mai emită astfel de decizii de impunere, în condițiile în care acestea nu au fost emise încă.

Măsuri fiscale 2019. Modificarea termenului de plată pentru CASS

2. Modificarea termenului de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate şi a termenului de plată anticipată a acestei contribuții, având în vedere volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuției aferente perioadei 2014 – 2017, care nu au fost comunicate contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecința punerii contribuabililor în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificației, independent de voința acestora, în condițiile în care OUG nr.89/2018 condiționează acordarea bonificației de plata contribuției până la 31 martie 2019.

Astfel, se propune ca pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi comunicate de organul fiscal competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, inclusiv, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017, termenul de plată să fie de 120 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Plăți anticipate

Pentru plata cu anticipație a acestor sume, proiectul prevede acordarea unei bonificații de 10%. Asta dacă sunt plătite integral în 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.

Se propune ca pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017, termenul de plată să fie de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Pentru plata cu anticipație a acestor sume, se prevede acordarea unei bonificații de 10%. Condiția este ca acestea să fie achitate integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Măsuri fiscale 2019. Reducerea TVA-ului la alimentele bio

3. În ceea ce privește TVA, se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La ora actulă, potrivit prevederilor Codului fiscal, se aplică cota redusă de TVA de 9% pentru:

  • livrarea alimentelor, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal,
  • livrare de animale şi păsări vii din specii domestice
  • livrarea de semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor
  • livrarea de produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele

Încurajarea consumului de alimente de înaltă valoare calitativă

Plecând de la statisticile îngrijorătoare referitoare la starea de sănătate de populației, direcțiile de acțiune în domeniul sănătății stabilite la nivel mondial, prin care se încurajează alegerea de alimente mai sănătoase, precum și faptul că cetățenii și consumatorii din țara noastră solicită din ce în ce mai frecvent produse alimentare de înaltă calitate, s-a considerat necesar să fie luate în regim de urgență măsuri pentru încurajarea consumului de alimente de înaltă valoare calitativă.

Astfel, una dintre măsurile care pot fi luate pentru atingerea acestor obiective este reducerea cotei de TVA pentru aceste alimente de la 9% la 5%. Va fi, prin urmare, facilitat accesul populației la produse sănătoase, de înaltă valoare calitativă.

Citește și Edenred deschide un centru de inovație digitală în România. Câți IT-iști angajează