Stiri: Sanatate

Măsuri mai riguroase pentru utilizarea produselor biocide

11.05.2016

Guvernul a decis înăsprirea sancțiunilor și introducerea unei noi contravenții aplicate firmelor care nu respectă regimul punerii pe piață și utilizării produselor biocide, printr-o Hotărâre adoptată astăzi.

Astfel, pe lângă contravențiile stipulate de legislația în vigoare, va constitui contravenție și nerespectarea declarației pe proprie răspundere în ceea ce privește conținutul și concentrația substanței active. Această contravenție va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 35.000 lei și 50.000 de lei.

De asemenea, actul normativ adoptat astăzi prevede posibilitatea antrenării răspunderii penale a făptuitorului în cazul în care se întrunesc condițiile legale. Astfel, dacă personalul din autoritățile responsabile cu efectuarea controalelor oficiale în domeniul introducerii pe piață și utilizării biocidelor apreciază că faptele care constituie contravenții au fost săvârșite în condiții care să atragă răspunderea penală, sesizează organul de urmărire penală competent.

Hotărârea adoptată astăzi de Guvern modifică și completează Hotărârea nr. 617 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.