Stiri: Sanatate

Măsuri pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

28.02.2017

Noi măsuri pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare și pentru asigurarea accesului persoanelor din categorii vulnerabile la servicii medico-sociale au fost stabilite, printr-o Ordonanță de Urgență adoptată ieri de Executiv.

Noile măsuri au scopul să asigure un cadru coerent de dezvoltare a serviciilor medico-sociale orientate pe nevoile comunității și profilul demografic al acesteia, pentru creșterea accesului la servicii medicale, la programe, servicii și acțiuni de sănătate publică, furnizate la nivelul comunităților, în special persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile.

Actul normativ preia reglementări promovate prin proiectul de lege privind asistența medicală comunitară, adoptat în ședința Guvernului din 26 octombrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hotărârii Biroului Permanent al Senatului din data de 27.12.2016 în baza art. 63 alin. (5) din Constituția României.

De asemenea, măsurile din actul normativ susținute în regim de urgență reprezintă condiționalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor europene. Mai exact, în absența deciziei de astăzi a Guvernului României ar fi imposibilă accesarea lansării apelurilor de proiecte programate în cadrul POR și POCU, care însumează aproximativ 355 milioane euro pentru finanțarea intervențiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate.

Ordonanța de Urgență reglementează organizarea, funcționarea și finanțarea asistenței medicale comunitare la nivelul comunelor, orașelor și sectoarelor municipiului București și prevede înființarea, organizarea și funcționarea centrelor comunitare integrate.

Printre activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare se numără:

  • furnizarea de servicii medicale de profilaxie către membrii comunității;
  • servicii de promovare a sănătății în comunitate prin educație pentru sănătate în legătură cu cei mai importanți determinanți ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și față de serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea unui mediu sănătos);
  • identificarea riscurilor pentru sănătate și a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
  • consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale;
  • direcționarea și monitorizarea accesului persoanelor vulnerabile către serviciile medico-socio-educaționale;
  • asistența la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a pacientului cronic și a vârstnicului, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;
  • asistența medicală de urgență în limita competenței profesionale.

Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile (persoane cu nivel economic sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială etc).