Stiri: Finante

Măsuri protecția consumatorilor.

Noi măsuri pentru protecția consumatorilor: Ce Hotărâre a aprobat Guvernul privind plăţile transfrontaliere?

21.07.2022

Măsuri protecția consumatorilor. Guvernul a aprobat Hotărârea privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1230 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plățile transfrontaliere în Uniune.

Ce spun reprezentaţii Ministerului Economiei?

„Actul normativ constituie un pas important pentru buna funcționare a pieței interne și pentru facilitarea schimburilor comerciale transfrontaliere în cadrul Uniunii. Mai exact, din acest moment, băncile, casele de schimb valutar și operatorii de plăți vor trebui să prezinte clienților, în mod clar și accesibil, comisioanele aferente schimbului valutar leu-euro și euro-leu, chiar înainte de inițierea plății de către bănci, casele de schimb valutar sau operatorii de plăți care permit plăți din lei în euro și invers”, a precizat Mihai-Ion Macaveiu, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Măsuri de protecție a consumatorilor. Plăţile transfrontaliere

Actul normativ are ca scop implementarea în legislaţia națională a celor mai recente modificări aduse, la nivel european, plăţilor transfrontaliere din Uniunea Europeană, prin Regulamentul nr. 1.230/2021, prin introducerea obligativității ca informaţiile legate de comisioanele percepute de bănci, entităţi de plată sau operatori de plată care oferă schimburi valutare din lei în euro și invers, atât la un bancomat (ATM), cât şi la un punct de vânzare, să fie furnizate clientului înainte de iniţierea plăţii.

Astfel, sunt stopate inegalităţile dintre utilizatorii serviciilor de plată din zona euro şi cei din statele membre care nu fac parte din zona euro și se asigură alinierea comisioanelor pentru plăţile transfrontaliere ȋn euro din interiorul Uniunii cu cele pentru plăţile naţionale corespunzătoare efectuate ȋn moneda naţională a statului membru ȋn care îşi are sediul prestatorul de servicii de plată al utilizatorului serviciilor de plată.

Transparenţă

De aceea, se impune transparenţa comisioanelor şi a cursului de schimb utilizat, pentru a asigura comparabilitatea şi pentru a-i permite plătitorului să facă o alegere ȋn cunostinţă de cauză. Comisioanele de conversie monetară pentru toate plăţile cu cardul ar trebui să fie exprimate ȋn acelaşi mod, şi anume ca un adaos procentual la cele mai recente rate de schimb valutar de referinţă euro disponibile, emise de Banca Centrală Europeană (BCE). Noile prevederi vizează, pe lângă comisionul de conversie monetară, şi comisioanele de operaţiune sau cele aplicate transferului efectuat online, fiind impuse sancțiuni în cazul nerespectării acestora.

Pentru transferurile inițiate online, în ceea ce privește comisionul de conversie monetară, furnizorul va comunica clientului o estimare a comisionului pentru serviciile de conversie monetară aplicabil transferului, într-un mod neutru și cuprinzător.

Măsuri de protecție a consumatorilor. Comisioanele pentru conversia valutară

Actul normativ stabilește măsuri în ceea ce privește comisioanele pentru conversia valutară, în special pentru protejarea consumatorilor de comisioane excesive. Clienții nemulțumiți vor putea să depună reclamații autorităților competente cu privire la încălcări ale prestatorilor de servicii de plată, după ce vor fi oficializate procedurile extrajudiciare pentru soluționarea litigiilor.

La nivel național, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenția Națională de Administrare Fiscală vor aplica aceste prevederi, urmând să stabilească, prin ordin comun, criteriile de identificare a categoriilor de plăţi naţionale care corespund unor plăţi transfrontaliere. Aceste criterii vor fi stabilite cu consultarea Băncii Naționale a României, ȋn vederea stabilirii criteriilor de identificare a categoriilor de plăţi naţionale care corespund unor plăţi transfrontaliere, ele constituind liniile directoare, necesare ȋn activitatea de supraveghere a pieţei.

Citeşte şi Wizz Air și Ryan Air, vizate de o investigaţie ANPC