Programe de formare profesionala 2020

Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în vigoare

05.12.2016

Pachetul de măsuri active privind stimularea ocupării forţei de muncă a intrat în vigoare din data de 3 decembrie 2016, după ce Guvernul a adoptat normele de aplicare ale Ordonanței 60/2016. Finanţarea măsurilor va fi asigurată din fonduri naţionale şi europene.

Normele metodologice adoptate de Guvern stabilesc modalitatea practică de acordare a primelor de activare, încadrare, instalare de care beneficiază la angajare persoanele fără un loc de muncă, precum şi documentele în baza cărora se obțin aceste drepturi.

Documentele justificative vor fi depuse personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (acolo unde persoana se află în evidenţă).

„Vor putea beneficia de prima de instalare şi persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul de liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul UE şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni şi care îndeplinesc condiţiile legale. Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligaţia să prezinte la agenţia de ocupare a forţei de muncă teritorială la care sunt înregistraţi şi care le-a stabilit şi acordat drepturile respective sau la care le-a fost transferat dosarul ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei într-o localitate din alt judeţ, dovada emisă de angajator că sunt încadraţi”, a anunțat Guvernul României.

 

 

Citiți și despre: