Stiri: Logistica

MDRAP, prezent la adoptarea Declarației de la Riga

15.06.2015

În data de 10 iunie a avut loc, la Riga, în organizarea Președinției Letone a Consiliului Uniunii Europene, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană în cadrul căreia a fost aprobată ”Declarația de la Riga privind Agenda urbană a Uniunii Europene”.

Alături de ”Carta de la Leipzig privind orașele europene durabile”(2007) și de ”Declarația de la Toledo privind regenerarea urbană integrată” (2010), ”Declarația de la Riga” marchează un moment important în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului european, construind un cadru comprehensiv de acțiune, asumat de toți miniștri europeni de profil, pe baza căruia viitoarele Președinții vor dezvolta conținutul Agendei Urbane Europene și vor identifica prioritățile și acțiunile pentru implementare.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost reprezentat de doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat, care a afirmat susținerea României pentru elaborarea Agendei Urbane a UE, platformă ce va asigura întărirea dimensiunii urbane la nivel European și la nivelul statelor membre, va fundamenta politicile de dezvoltare ale orașelor europene, va conduce la creșterea cooperării cu domeniile sectoriale și nu în ultimul rând, va reprezenta o bază pentru cooperarea inter-guvernamentală pe problematica dezvoltării urbane.

”Declarația de la Riga” este documentul-cadru ce identifică principiile și elementele cheie ce trebuie avute în vedere de către următoare președinții ale Consiliului Uniunii Europene în procesul de elaborare a Agendei Urbane a UE, ce va fi finalizată în prima jumătate a anului 2016. De asemenea, în cadrul Declarației este subliniat rolul orașelor mici și mijlocii în cadrul coeziunii teritoriale și în cadrul rețelei policentrice a sistemului urban, aspect deosebit de important pentru România în condițiile în care 86% din orașele din România au sub 50.000 de locuitori.

În cadrul reuniunii, Corina Crețu, Comisar pentru politica regională, a afirmat că Declarația de Riga recunoaște rolul crucial al orașelor în atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia UE 2020, iar elaborarea Agendei Urbane a UE va putea fi realizată numai prin asigurarea unei strânse colaborări dintre actorii de la nivelul european, național, regional și local.

Totodată, în cadrul reuniunii s-a subliniat necesitatea implicării active a Comisiei Europene în elaborarea Agendei Urbane a UE, precum respectarea subsidiarității și a specificităților naționale, regionale și locale. Elaborarea Agendei Urbane a UE reprezintă și asigurarea poziției contextului urban european în cadrul Conferinței HABITAT III ce va avea loc la Quito, Ecuador, în octombrie 2016, al cărei obiectiv principal îl reprezintă stabilirea unei Agende Urbane la nivel internațional.