Stiri: Finante

MEN, BNR, MFP, ASF și ARB au semnat Acordul de Colaborare pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară

09.08.2018

Ministerul Educației Naționale (MEN), Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Asociația Română a Băncilor (ARB) au încheiat un Acord de colaborare pentru realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF).

Scopul acordului vizează dezvoltarea, însușirea și aprofundarea unor elemente ale educației financiare la nivelul învățământului primar, gimnazial, liceal, universitar și al persoanelor adulte. Acordul de colaborare asigură un cadru inter-instituțional prin intermediul căruia cele cinci părți semnatare vor realiza activități comune în domeniul educației financiare pentru grupurile țintă şi schimburi de experiență privind inițiativele existente ale partenerilor în domeniul educației financiare.

Pentru a putea evalua corect nivelul actual de cunoștințe din domeniul educației financiare, va fi concepută inițial o “carte alba”. La nivelul învățământului primar, se recomandă includerea disciplinei opționale “Educație financiară” în oferta unităților de învățământ și sprijinirea predării acesteia. La nivelul învățământului gimnazial și liceal, semnatarii ȋşi propun să asigure suportul în formarea cadrelor didactice care vor preda disciplina „Educație economico-financiară” pentru clasa a VIII-a, respectiv să susțină prezentări ȋn faţa elevilor, pe teme specifice educației financiare. La nivel universitar, se va investi atât în formarea cadrelor didactice cât și in diseminarea de informații către studenți. În ceea ce privește educația financiară a adulților, direcția aleasă va fi aceea de a organiza campanii de informare. Partenerii acestui program vor realiza o platformă online comună care va conține materiale și informații privind evenimentele organizate şi vor distribui, ȋn mod gratuit, materiale informative precum DVD-uri, cărți, pliante, broșuri etc.

Pentru a asigura coordonarea procesului de educație financiară a grupurilor țintă vizate, se va constitui Comitetul pentru educație financiară, care va fi compus din reprezentanți ai instituțiilor partenere. Durata Acordului este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin decizia partenerilor.