Logistica

Metrorex continuă construcția și modernizarea

01.10.2017

Compania a investit în proiecte care facilitează accesul persoanelor cu dizabilități în metrou. Metroul este unul dintre cele mai rapide mijloace de transport, fiind o soluție durabilă, prietenoasă cu mediul înconjurător și de o importanță majoră pentru arealul urban.

Având ca prioritate siguranța și confortul călătorilor, metroul bucureștean este poziționat printre cele mai eficiente mijloace de transport. Construcția lui continuă și nu mai e nevoie de nici o confirmare a faptului că Bucureștiul are nevoie acută de metrou.

Metrorex este compania care administrează metroul bucureștean, o societate care are în derulare proiecte de mare anvergură și care gestionează deplasarea în bune condiții a peste 600.000 de călători zilnic.

Așadar, Metrorex promovează mobilitatea eficientă, sigură și prietenoasă cu mediul înconjurător și crează premisele de creștere economică, poate crea noi locuri de muncă și satisface astfel nevoile de deplasare către oportunitățile socio-economice. De aceea, Metrorex se află într-un proces continuu de modernizare și dezvoltare, de adaptare la solicitările pieței, venind permanent în întâmpinarea tendințelor de schimbare ale acesteia.

Obiectivele Metrorex

“În fiecare an, ne propunem să atingem cât mai multe obiective și țintele noastre sunt tot mai ambițioase. Nu ne evaluăm reușitele pentru că nu avem timp să ne bucurăm de ele,  atenția este redirecționată către soluțiile pentru problemele întâmpinate. Și nu sunt puține! Călătorilor, pe bună dreptate, le cresc pretențiile, iar noi ne luptăm cu hățișul birocrației (licitații, contestații, finanțări, etc.) să finalizăm proiectele, să îmbunătățim calitatea transportului cu metroul”, spune directorul general, inginer Marin Aldea.

Metroul este unul dintre cele mai rapide, ecologice, confortabile mijloace de transport în comun, iar acest lucru atrage după sine din ce în ce mai mulți clienți. În perioada 1 ianuarie – 31 august 2017, s-a înregistrat un număr de 116.150.026 călători, iar estimările sunt ca până la finele anului să se înregistreze un număr de 180.000.000 călători. Această creștere exponențială a călătorilor, a investițiilor din piața imobiliară în zonele cu acces la metrou crește presiunea pentru ca implementarea proiectelor să se desfășoare accelerat.

“Nu putem face o comparație între investițiile și proiectele imobiliare, care înaintează cu rapiditate în execuția lucrărilor, cu cele de infrastructură, în execuția cărora sunt angrenate atâtea instituții; nu depind doar de derulatorul proiectului, în cazul acesta Metrorex. Sunt pași legali care trebuie urmați, o documentație stufoasă care necesită timp. Avem în derulare proiecte de anvergură, de miliarde de lei și majoritatea sunt finanțate preponderent din fonduri europene nerambursabile.”, explică directorul societății de transport cu metroul.

El asigură că obiectivul principal al Metrorex rămâne siguranța și confortul călătorilor, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite. Anul acesta au fost deja finalizate o parte din proiectele propuse, iar în cazul în care finanțarea va continua, proiectele vor fi duse la bun sfârșit la termenele prevăzute.

Evoluția investițiilor. Proiectele finalizate în acest an

“În acest moment derulăm concomitent 5 proiecte de investiții, pe lângă activitatea curentă de exploatare.

Unul dintre cele mai importante proiecte, pe care mulți îl așteaptă de foarte mult timp, dar în execuția căruia au intervenit blocaje de ordin financiar, tehnic, birocratic este realizarea Magistralei 5. În pofida acestor probleme în implementare, inerente unui proiect de asemenea anvergură,  stadiul lucrărilor la momentul actual este destul de avansat: aproximativ 91 % lucrări de structură, circa 45% finisaje.

Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Valea Ialomiţei, are 10 stații de metrou pentru care se execută lucrări de structură, finisaje, instalații automatizări. Valoare totală reactualizată conform devizului general este de 3.220 mil. Lei (cu TVA). În luna iulie a acestui an, au fost scoase la suprafață cele două echipamente de săpat tuneluri – Tunelling Boring Machine, TBM-uri, cele care au excavat tunelurile pe ambele fire din cadrul secțiunii Râul Doamnei – Eroilor a Magistralei 5.

Acordăm în permanență importanță îmbunătățirii serviciilor de transport public de călători cu metroul. În acest sens, pe Magistrala 2 Berceni-Pipera lucrăm la noile căi de acces din stația Tineretului, proiect finanţat din Fonduri Europene Nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Transport 2007-2013 şi a Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

În cadrul acestui proiect se realizează două accesuri noi amplasate în capătul staţiei de metrou Tineretului dinspre stația Piața Unirii 2, de-o parte și de cealaltă a Bulevardului Dimitrie Cantemir. Acestea vor avea în componență câte un escalator, precum și realizarea unui lift pentru persoanele cu dizabilități amplasat adiacent accesului B.

În primăvară, rețeaua de transport cu metrou s-a extins cu încă două stații, care facilitează deplasarea cetățenilor în partea de Nord – Vest a capitalei: Laminorului și Străulești, aflate pe Magistrala 4 de metrou, Gara de Nord 2- Lac Străulești. Proiectul, în valoare totală reactualizată conform deviz general este de 1.115 mil. lei, continuă cu prima parcare multimodală și un depou, pe care intenționăm să le dăm în folosință anul viitor. Parcarea multimodală are în alcătuirea sa un parcaj pentru 630 de autovehicule, sală de așteptare pentru călătorii transportului public orășenesc şi interurban. Terminalul este dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran, precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare rulante şi luminatoare ce oferă lumină naturală.

Pe lista priorităților noastre se află, bineînțeles, și magistrala care leagă Mun. Bucureşti cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni- M6. Acest proiect este finanțat parțial prin Acordul de Împrumut semnat între România și  Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei ( J.I.C.A).

Magistrala 6 se află pe făgașul corect din punct de vedere al documentației, după o bună perioadă de timp, necesară unei astfel de etape, în care au fost aprobate de către autoritățile statului o serie de acte normative:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov, în data de 20.07.2017 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr.496/2017 privind declanșarea procedurilor de  expropriere aferente proiectului. Urmeză acum să continuăm proiectul printr-o serie de acțiuni specifice etapei de licitație pentru execuția lucrărilor de structură, elaborarea aplicației de finanțare din FEN în cadrul POIM 2014 – 2020, aprobarea prin H.G. a Strategiei de Dezvoltare a Infrastructurii de Metrou, etc.

De curând am finalizat o primă fază proiectului – Modernizarea instalaţiilor de control-acces pe Magistralele 1, 2, 3, cu beneficii evidente, pe termen lung, aduse călătorilor noștri. Sistemul pe care l-am înlocuit era vechi de mai bine de 20 de ani și deja prezenta deficiențe în exploatare. Nu a fost un proiect ușor întrucât lucrările din cadrul proiectului au presupus închiderea căilor de acces sau chiar a stațiilor. Am insitat ca lucrările să fie executate astfel încât disconfortul călătorilor să fie minim.

Partea bună este că am finalizat această prima parte a proiectului în perioada propusă, iar acum urmează să implementăm toate facilitățile informatice pe care le poate oferi acest sistem: plata și validare contactless, vânzare călătorie la validator (plata cu card bancar), vânzare la validator prin SMS. Această etapă se va derula fără a afecta traficul de călători.

Tot în prima jumătate a acestui an, am finalizat și “Modernizarea instalațiilor de ventilație pe secțiunea Petrache Poenaru-Timpuri Noi” (6 stații și 5 interstații). Proiectul a presupus lucrări pentru modernizarea instalațiilor de ventilație ale metroului bucureștean pe tronsonul Petrache Poenaru – Timpuri Noi, pentru 6 stații de metrou și 5 interstații.  Modernizarea a avut drept scop asigurarea condițiilor optime de funcționare a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor care deservesc și participă la circulația călătorilor; îmbunătățirea indicelui de confort termic prin asigurarea unui microclimat corespunzator pentru pasagerii și pentru personalul Metrorex ce își desfășoară activitatea în diferite spații subterane ale metroului; îmbunătățirea sistemului de evacuare a aerului viciat în caz de incendiu prin comutarea instalațiilor în regim de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).  Valoarea totală a proiectului este de 29.614.932 lei, fără TVA, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Transport (POS-T) și fazat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).  Anul trecut am pus în funcţiune instalaţiile de ventilaţie pe tronsonul Timpuri Noi – Semănătoarea, actualmente Petrache Poenaru”, a continuat directorul general, Marin Aldea.

Activitatea curentă și cifre

În ceea ce priveşte activitatea de exploatare, în ultimii 2 ani, rezultatele Metrorex au fost pozitive, în sensul unui rezultat echilibrat, fără pierderi, pe zero. Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii, Metrorex primeşte de la bugetul de stat transferuri care să acopere diferenţele dintre veniturile proprii din activitatea de transport de călători şi cheltuielile totale, inclusiv cele determinate de exploatarea, întreţinerea şi repararea obiectivelor de protecţie civilă, care vor fi nominalizate distinct în bugetul sau de venituri şi cheltuieli.

Potrivit legii, Metrorex nu poate să facă profit, întrucât primeşte subvenţii de la bugetul de stat în completarea veniturilor, pentru acoperirea cheltuielilor cu desfăşurarea activităţii. În situaţia în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, diferenţa se returnează la bugetul de stat. În anul 2016, compania a ieşit cu un profit de 16 milioane de lei şi diferenţa a fost dată la buget.

Responsabilitate socială

“Fiind companie subvenționată de stat, nu putem da curs multor proiecte de responsabilitate socială, pe cât am fi vrut. Cu toate acestea, suntem implicați în proiectele care facilitează și încurajează persoanele cu dizabilități să utilizeze metroul ca mijloc de transport în comun”, a mai declarat Marin Aldea.

În cadrul proiectului “Facilități pentru accesul persoanelor cu handicap în rețeaua de metrou București”, până în prezent au fost montate 36 de lifturi, 47 platforme verticale, 84 escalatoare, 5 platforme înclinate. În spiritul asigurării condiţiilor de siguranţă pentru publicul călător în general şi pentru călătorii cu dizabilităţi, nevăzători şi cu deficienţe de auz, în special, şi persoanele cu mobilitate redusă, în vederea evitării unor posibile accidente la închiderea uşilor pentru acces călători ale trenului, la trenurile tip BM3 au fost suplimentate avertizările privind închiderea uşilor, atât sonore, cât şi luminoase, pe exteriorul trenului.

Pentru a susține utilizarea rețelei de metrou de către persoanele cu deficiențe de vedere, Metrorex a promovat proiectul “Accesabilizarea stațiilor de metrou în  funcțiune pentru  persoanele cu deficiențe de vedere”. Acest proiect prevede dotarea stațiilor de metrou cu benzi speciale de direcționare a persoanelor cu deficiențe de vedere, precum și cu panouri de semnalistică Braille. Investiția se află la stadiul de elaborare a proiectelor tehnice.

Totodată, persoanele nevăzătoare din București se pot deplasa mai ușor cu metroul datorită aplicației Tandem Acces, implementată de Asociația Tandem în parteneriat cu Metrorex. Prin implementarea acestui proiect, Bucureștiul devine prima capitală europeană care deține un sistem de accesibilizare a transportului cu metroul bazat pe tehnologia Bluetooth. Această tehnologie conferă continuitate comunicării aplicației cu telefonul mobil, independent de semnalul telefonic sau cel GPS din subteran. Toate cele 53 de stații de metrou sunt accesibile nevăzătorilor datorită acestei aplicații și a celor 1.000 de Beaconi care au fost instalați.
Până în vara anului trecut, Metrorex a fost implicată în multiple proiecte culturale, desfășurate în spațiile metroului, dar care s-au sistat ca urmare a unei decizii ISU, venită tocmai în a preîntâmpina supraaglomerarea și pentru a asigura condiții de călătorie  sigure și confortabile.

Echipa Metrorex

“Avem o echipă de 4.560 de angajați, iar cea mai mare parte din ei sunt instruiți lunar (casierele, mecanicii de trenuri, controlorii de acces etc.) prin atelierele de formare profesională. Anual, toţi angajaţii Metrorex participă la cursuri profesionale, în funcţie de domeniul de activitate.”, spune directorul general al societății de transport cu metroul.

Resursa umană trebuie dimensionată în mod corespunzător ținând cont de specificul rețelei de metrou, dar și de specificul activității de exploatare pe o rețea de căi ferate cu caracter urban. Pentru ca gestionarea resursei umane să fie eficientă, este necesar ca personalul să fie dimensionat corespunzător în raport cu procesele tehnologice cotidiene.

Țintele acestui obiectiv sunt de a menține un nivel de personal calificat adecvat pentru rețeaua existentă de metrou și procesele tehnologice specifice viitoarelor magistrale de metrou. Astfel, Metrorex face eforturi pentru ca întreg personalul să fie instruit periodic în cadrul şedinţelor de şcoală a personalului, să dea dovadă de solicitudine şi atenţie la sesizările călătorilor, să adopte un comportament civilizat, precum şi un limbaj corespunzător în relaţia cu publicul călător”, punctează, în încheiere, directorul general, Marin Aldea.