Logistica

Metrorex

Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de călători

01.11.2018

Procesul de modernizare și dezvoltare a rețelei de transport cu metroul continuă. Anul 2017 a fost pentru Metrorex un an plin de acţiuni şi evenimente, astfel, conform strategiei de dezvoltare şi modernizare a transportului cu metroul în Bucureşti pe termen mediu, au fost întreprinse o serie de acţiuni privind extinderea reţelei de metrou şi au continuat lucrările de modernizare şi retehnologizare a instalaţiilor fixe de infrastructură.

La finalul lunii martie a fost deschisă circulaţia celor două staţii de metrou – Laminorului şi Străuleşti – din cadrul Magistralei 4, Racord 2, Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti, în zona de nord-vest a capitalei, o zonă în plină expansiune din punct de vedere imobiliar şi comercial. Prin acest proiect, se marchează extinderea Magistralei 4 de metrou.

În anul 2017, Metrorex a început lucrările de modernizare a sistemului de control – acces în 41 de staţii de metrou. Modernizarea a fost planificată în 5 etape şi a avut drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor şi creşterea confortului în timpul călătoriilor cu metroul.

Înnoirea sistemului de control – acces a presupus înlocuirea liniei vechi de turnicheţi cu porţi de acces batante care facilitează atât intrarea, cât şi evacuarea rapidă a călătorilor în situaţii de urgenţă. Etapa de schimbare a aparatelor de taxare a fost finalizată cu succes în luna septembrie.

Un alt eveniment important pentru activitatea Metrorex şi pentru procesul de modernizare şi dezvoltare a serviciilor oferite a fost semnarea, în luna septembrie, a contractului “Servicii de proiectare, asistenţă şi consultanţă de specialitate aferente Studiului de pre-fezabilitate (SPF) şi studiului de fezabilitate (SF) pentru construcţia Liniei 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresu, tronson Gara de Nord – Gara Progresu”, prin asocierea Metroul S.A. – Amberg Engineering A.G.

Depoul și Terminalul multimodal Străulești

Atât Stația Străulești, cât și Park and Ride-ul vor ajuta la fluidizarea transportului de suprafață preluat din localitățile învecinate, Mogoșoaia și Buftea, unde s-a constatat în ultima perioadă o creștere semnificativă a populației.

“Darea în exploatare a terminalului multimodal Străulești va aduce un plus de confort călătorilor, deoarece parcarea de la terminalul Străuleşti este construită pentru cei care vin cu maşina în Bucureşti pe DN 1A şi vor să-şi continue călătoria spre oraş cu metroul, evitând astfel traficul de la suprafață”, ne-a declarat Ing. Dumitru Șodolescu, Director General Metrorex.

Terminalul multimodal are un regim de înălțime P+3 etaje și are în alcătuirea sa o parcare pentru 650 de autovehicule și sală de așteptare pentru călătorii transportului public orășenesc şi interurban, terminalul fiind dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.

De asemenea, în capătul liniilor din această grupă se află un pod rulant transversal care permite transportul materialelor și echipamentelor de la mijiloacele auto cu care au fost aduse în depou către capătul fiecărei linii, de unde pot fi preluate cu podurile rulante sau alte echipamente de transport. În cadrul depoului Străuleşti, au fost prevăzute spaţii necesare atelierelor de întreţinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici, precum şi dotările şi echipamentele necesare acestui tip de activitate, dar au fost amenajate și spaţii verzi adiacente drumurilor de acces și un teren de sport.

Misiune contracronometru în subteran în perioada 31.08-02.09.2018

 În perioada 31 august – 3 septembrie (vineri – duminică), pe Magistrala 2 de metrou, la stația Pipera, au fost programate și executate lucrări complexe de înlocuire a aparatelor de cale (macazuri), care au necesitat atât lucrări de pregătire, cât și lucrări la instalațiile de electro-alimentare și la sistemele de urmărire, comandă și control.

“Au fost luate în calcul aspecte privind menținerea condițiilor de siguranță, precum și minimalizarea impactului asupra călătorilor în ceea ce privește traficul și gradul de confort. De aceea, lucrările de înlocuire a macazurilor au fost programate să fie efectuate pe timpul nopții și în week-end, în luna august, care este mai puțin aglomerată. S-a lucrat într-adevăr contracronometru, continuu, cu o echipă foarte mare, de circa 100 de oameni”, a precizat Ing. Dumitru Șodolescu.

39 de ani de activitate și exploatare a metroului bucureștean

În anul 1979, din Depoul Ciurel pleca spre stația Semanătoarea (Petrache Poenaru) primul tren de metrou. Evenimentul, care a marcat punerea în exploatare a metroului – “experimental, cu public” – avea loc după cinci ani de lucrări anevoioase și alte zeci de ani în care problema construirii unui metrou în București a fost ridicată de specialiști în repetate rânduri.

Pentru oamenii din metrou, data de 17 noiembrie este foarte importantă și, ca în fiecare an, va fi motiv de a sărbători. Anul acesta însă,  Metrorex se dedică celebrării Centenarului prin diverse acțiuni care au fost propuse și aprobate la nivelul Ministerului Culturii.

Anul aceasta, Metrorex va sărbători Centenarul României prin introducerea în circulație a 2 trenuri colantate cu însemnele Marii Uniri. Totodată, din octombrie va pune în vânzare 10 milioane de cartele de călătorie cu simboluri ale Centenarului. Călătorii Metrorex vor găsi astfel de cartele speciale pentru 2 călătorii, 10 călătorii și pentru abonamente lunare.

Metroul – rapid, sigur, economic și neinfluențabil de condițiile climaterice

Numărul călătorilor transportați cu metroul reprezintă aproximativ 20% din numărul total al celor care utilizează mijloacele de transport în comun, în timp ce lungimea rețelei de metrou reprezintă circa 4% din totalul rețelei de transport public a capitalei.

„Din punct de vedere al investițiilor, pentru anul 2019 au fost stabilite următoarele obiective: finalizarea și punerea în funcțiune cu călători a Magistralei 5 de metrou, demararea lucrărilor pentru realizarea Magistralei 6 de metrou, demararea lucrărilor pentru îmbunătățirea condițiilor de transport pe Magistrala 2 de metrou, finalizarea studiului de fezabilitate pentru Magistrala 4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresu, achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru continuarea Magistralei 5 de metrou pe secțiunea Eroilor – Universitate – Piața Iancului și demararea altor studii de fezabilitate pentru extinderea rețelei de metrou”, a continuat Ing. Dumitru Șodolescu.

Proiecte în desfășurare

În momentul de față sunt în desfășurare mai multe proiecte complexe, majoritatea finanțate preponderent din fonduri europene nerambursabile.

În ceea ce privește extinderea Magistralei 4 – Secțiunea Parc Basilescu – Străulești, toate lucrările aferente Galeriei de Legătură, Depoului și Terminalului Multimodal Străulești, cu excepția sistemului de siguranța traficului, au fost finalizate, fiind în acest moment în curs de testare în vederea recepției. De asemenea, tot pe Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, a fost finalizat și aprobat studiul de prefezabilitate, fiind transmis pe circuitul de aprobare și avizare. Este în curs de elaborare studiul de fezabilitate. Ambele studii sunt finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul Proiectului de Cooperare Elvețiano – Român.

Proiectul Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon, Secțiunea Eroilor – Râul Doamnei, inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței, este realizat în proporție de aproape 90%. Se estimează începerea probelor tehnologice pe subsisteme la sfârșitul anului 2018 – începutul anului 2019, precum și punerea în funcțiune cu călători în 2019.

La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a anunțat Ministerul Transporturilor că va finanța proiectul legăturii de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni). Urmează discuții între Metrorex și finanțatorii acestui proiect, Comisia Europeană și Agenția Internațională Japoneză de Cooperare.

Planuri de viitor Metrorex

În ceea ce privește infrastructura, se fac investiții pentru înlocuirea căii de rulare și a instalațiilor pe interstații și stații de metrou, se caută soluții pentru sporirea gradului de confort și siguranță a suprastructurii căii de rulare (traverse echipate cu sisteme de prindere elastică și amortizare de zgomote și vibrații) și tehnologia pentru reabilitarea căii betonate.

În ultimii ani, politica Metrorex a fost aceea de extindere a rețelei de metrou, sistem cu parametrii și caracteristici de capacitate și viteză superioare, care să fie în măsură să preia traficul actual și pe cel previzibil pe direcțiile majore ale cererii de transport

De asemenea, se are în plan extinderea modernizării sistemului de taxare în toate stațiile de metrou, dar se fac intervenții și înlocuiri parțiale la instalațiile și echipamentele care deservesc magistralele de metrou: instalații de ventilație, sanitare, electrice, de telecomunicații și automatizări, lifturi, escalatoare etc.

 Siguranța călătorilor, prioritară pentru Metrorex 

„Siguranța călătorilor și a circulației sunt obiectivele prioritare pentru noi. Societatea respectă reglementările și normele în vigoare. Atât Metrorex, cât și instituțiile cu atribuții în controlul activităților privind siguranța circulației, verifică în permanență respectarea procedurilor, iar eventualele evenimente apărute în circulația trenurilor sunt investigate de Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER”, explică Ing. Dumitru Șodolescu.

Printre activitățile susținute și continue pe care compania le face în acest sens, putem enumera instruirea și verificarea periodică din punct de vedere medical, psihologic și profesional a personalului de conducere a trenurilor și a celui care asigură exploatarea și întreținerea echipamentelor tehnice; respectarea cu rigurozitate a planurilor tehnice de mentenanță a trenurilor; revizuirea permanentă a instalațiilor ce asigură siguranța circulației; respectarea indicatorilor tehnici asumați în contractul de servicii publice pe care Metrorex l-a semnat cu Ministerul Transporturilor; respectarea reglementărilor și recomandărilor autorităților care monitorizează prin controale și inspecții activitatea tehnică a Metrorex: Autoritatea Feroviară Română, Agenția de Investigare Feroviară Română.

Responsabilitate socială

Din punct de vedere strategic, Uniunea Europeană a menținut de-a lungul timpului ca prioritate promovarea mobilității eficiente, sigure și prietenoase cu mediul, coroborată cu crearea condițiilor pentru o industrie competitivă în domeniu, care să genereze creștere economică și locuri de muncă. Este cunoscut faptul că metroul este unul dintre cele mai prietenoase mijloace de transport cu mediul înconjurător. De aceea, au fost montate suporturi pentru biciclete la căile de acces din exteriorul stațiilor de metrou, pentru toți iubitorii de sport și de natură care aleg ca mijloacele de deplasare să fie unele dintre cele mai “eco-friendly”.

Metroul este unul dintre cele mai eficiente mijloace de transport și reprezintă un mijloc de transport rapid, sigur, economic, prietenos cu mediul înconjurător și neinfluențabil din punct de vedere al condițiilor climaterice

“Ca parte a strategiei sale de funcționare și dezvoltare, Metrorex tratează cu maximă importanță problema accesibilizării stațiilor de metrou pentru persoanele cu nevoi speciale. Cel mai recent proiect pe care îl pregătim și care acum este proiectul Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere”, care presupune dotarea stațiilor de metrou cu benzi speciale din elemente de  oţel inoxidabil și cu panouri de semnalistică braille”, a declarat, în încheiere, Ing. Dumitru Șodolescu, Director General Metrorex.

Evoluție financiară

Rezultatul exerciţiului financiar pe anul 2017 este pozitiv, în sensul că nu au fost înregistrate pierderi, valoarea fiind „0”. Bugetul societății Metrorex pe anul 2018 a fost aprobat cu un deficit de finanțare (pierdere) de 95.363,98 mii lei, pentru că la finele anului 2017, societății nu i-a fost alocată subvenția pentru transportul de călători cu metroul aferentă trimestrului IV,  sume ce urmează să fie solicitate la rectificarea bugetară pe anul 2018.

Metrorex își menține cota de piață deținută și transportă zilnic peste 600.000 de călători, aproape în toate zonele orașului, îmbunătățindu-și permanent oferta de servicii, totul pentru a se adapta la condițiile și solicitările pieței și pentru a crește gradul de satisfacție al călătorilor.