MFP negociează o finanţare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare

21.04.2016

Ministerul Finanțelor Publice va negocia cu Banca Europeană de Investiții acordarea unui contract de finanțare în valoare de 300 de milioane de euro pentru acoperirea parțială a contribuției bugetului de stat pentru investițiile de mediu cuprinse în axele 3,4 și 5 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, potrivit unui Memorandum aprobat astăzi de Guvern.

Facilitatea oferită de BEI va contribui la creșterea absorbției fondurilor structurale și de coeziune, în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 .

Împrumutul ce va fi contractat de la BEI va acoperi parțial contribuția bugetului de stat pentru finanțarea investițiilor precizate anterior, respectiv investițiile privind promovarea utilizării eficiente a resurselor prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și de management al deșeurilor, protejarea și conservarea biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu etc.

Împrumutul este în concordanță cu legislația română în domeniul datoriei publice, sub-proiectele incluse de BEI în contractul de finanțare sunt prefinanțate de la bugetul de stat, iar ulterior, parte a acestei prefinanțări se recuperează din sumele împrumutate, iar restul de la CE. Ca urmare, împrumutul nu majorează cheltuielile bugetului de stat.

O facilitate similară, aflată în implementare a fost acordată de BEI în 2008 pentru Programele operaționale sectoriale de transport, mediu și competitivitate economică și a acoperit parțial contribuția bugetului de stat la investiții din aceste programe cofinanțate din fonduri europene în cadrul perioadei de programare bugetară 2007-2013.

 

 

Citiți și despre: