Stiri: Agricultura

Adeverinte APIA

Ministerul Agriculturii simplifică Ghidurile Solicitantului pentru PNDR

21.03.2017

În vederea lansării măsurilor propuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face toate eforturile pentru simplificarea Ghidurilor Solicitantului aferente măsurilor propuse în calendarul aprobat în Comitetul de Monitorizare, ținând cont de faptul că au fost aprobate, în cadrul aceluiași Comitet, linii de finanțare de aproximativ 2 miliarde euro.

În acest sens, în perioada 21-22 martie se desfășoară la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, grupuri de lucru cu principalii stakeholderi din domeniu și cu reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de Ghidurile Solicitantului, în vederea lansării la timp a măsurilor din PNDR.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) este un program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

– Competitivitatea și dezvoltarea locală
– Oamenii și societatea
– Resursele

Prin PNDR vor fi finanțate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală cu o alocare financiară de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.