Stiri: Economie

fonduri pentru economia circulara

Ministerul Economiei face un pas important înspre atingerea obiectivelor OECD

25.08.2022

Florin Spătaru, ministrul economiei. Ministerul Economiei face un pas important înspre atingerea obiectivelor OECD. Vor fi oferite stimulente de 200 000 euro companiilor industriale care dezvoltă proiecte pentru economia circulară.

Guvernul a aprobat în ședința de pe 24 august 2022, un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, proiect inițiat de Ministerul Economiei.

Ministerul Economiei face un pas important înspre atingerea obiectivelor OECD

Scopul acestui mecanism de sprijin financiar este acela de a dezvolta sectoare industriale noi. În plus, se are în vedere și revalorizarea resurselor deja existente, reduse la stadiul de deșeuri, care poluează întreg teritoriul național. În același timp, componenta de cercetare și dezvoltare a proiectului va permite obținerea unui avantaj competitiv, precum şi cea care prevede eficientizarea activităților prin digitalizare.

„Dezvoltarea durabilă presupune, printre altele, şi tranziția către o economie circulară. Aceasta reprezentând unul dintre obiectivele pe care țara noastră și l-a asumat ca stat membru al Uniunii Europene. Avem nevoie de o strategie națională, adaptată la realitățile economiei românești, dar și de o modalitate de a stimula industria să parcurgă această tranziție. De aceea, în ședința de Guvern de astăzi am aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. Vorbim despre un sprijin financiar între 15.000 și 200.000 de euro din partea statului, pentru companiile care doresc să investească în proiecte care reduc volumul deșeurilor și reușesc totodată să creeze materia primă necesară pentru crearea unui lanţ de producţie integrat.”, a declarat Florin Spătaru, ministrul economiei.

Ce prevede acest mecanism?

Mecanismul prevede ca suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni să fie egală cu echivalentul  în lei a 200.000 euro. Plata va fi eşalonată, pe bază de documente justificative. Suma minimă va fi egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro. Proiectele acceptate vor fi finanțate în limita fondurilor aprobate pentru Program. Acestea sunt cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei. Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform criteriilor stabilite de actul normativ, vor primi finanțare companiile care desfășoară activități de:

  • transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare;
  • dezvoltarea activităților de cercetare-inovare;
  • proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
  • înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor;
  • dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor etc.

În perioada următoare Ministerul Economiei va lansa Ghidul solicitantului. Acest ghid va stabili modul de derulare a programului de finanțare și pașii pe care companiile trebuie să îi parcurgă pentru accesarea acestor fonduri.

Citește și Noutăți în cadrul Programului IMM INVEST PLUS