Stiri: Social

Ministerul Educaţiei cere inspectoratelor şcolare să publice liste cu grădiniţele private acreditate

04.04.2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a cerut inspectoratelor şcolare judeţene și Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure informarea părinţilor cu privire la lista actualizată a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate și autorizate din fiecare judeţ şi din Capitală.

În acest sens, inspectoratele şcolare vor colabora cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru a furniza o imagine la zi a acestor informaţii.

Lista va fi elaborată într-un format accesibil publicului larg şi va fi afişată atât la avizierele inspectoratelor şcolare judeţene, cât şi pe prima pagină a site-urilor inspectoratelor şcolare și instituţiilor conexe.

Potrivit Miniserului Educației, inspectoratele şcolare judeţene vor disemina sistematic şi cât mai activ aceste informaţii, astfel încât părinţii să aleagă în cunoştinţă de cauză o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată sau autorizată şi să aibă toate datele necesare în legătură cu statutul acestor şcoli.