Stiri: Social

Admitere masterat 2021 Universitatea de Vest din Timisoara

Ministerul Educaţiei înfiinţează Comisia consultativă pentru manuale şcolare

07.01.2016

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a decis constituirea Comisiei consultative pentru manuale şcolare. Misiunea acestui grup de lucru, parte a procesului de consultare a societăţii civile demarat de Minister, o reprezintă analizarea şi furnizarea de recomandări Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, privind procesul de evaluare şi aprobare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasele V-VIII, precum şi procedura de achiziţionare a acestora.

Din comisia recent constituită fac parte 21 de membri: reprezentanţi ai editurilor de carte şcolară (individual sau prin asociaţiile de profil), companiilor IT implicate în procesul de elaborare a manualelor, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar, ai asociaţiilor de părinţi şi ai elevilor. Nu în ultimul rând, in grupul de lucru nou constituit sunt reprezentate si Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Grupul de lucru va avea întâlniri periodice pentru a identifica soluţii la probleme ce ţin de procedurile de evaluare, aprobare şi editare a manualelor şcolare.