Stiri: Finante

Programul IMM PLUS 2024

Ministerul Finanțelor a împrumutat 300 milioane de lei de la bănci

09.08.2016

Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat, luni, 300 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu scadenţă la șase luni. Randament mediu a fost de 0,43% pe an, cel mai redus obținut de stat la astfel de împrumuturi.

Valoarea emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, însă băncile au suprasubscris oferta de peste patru ori, și au transmis oferte în valoare totală de peste 1,3 miliarde de lei.

Totodată, Ministerul de Finanţe a planificat împrumuturi de 4,435 miliarde de lei de la băncile comerciale în luna august 2016, din care 4 miliarde de lei prin opt licitații de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat și 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Sumele vor fi destinate refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

Anul acesta, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi lansate de MFP pe piața internă prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 2,8% din PIB (circa 21 miliarde lei), care urmează să fie finanțat în proporție de 50% de pe piața internă și 50% de pe cea externă, precum și de nivelul refinanțărilor de titluri de stat scadente în 2016 denominate în lei și euro, în sumă de circa 38 miliarde lei, din care aproape 31 de miliarde de lei aferent emisiunilor denominate în lei și șapte miliarde lei emisiunilor denominate în euro.

De asemenea, Ministerul Finanțelor are în vedere atragerea de resurse financiare de pe piețele externe într-un volum de 4,5 miliarde euro.

MFP mai are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piața internă în valoare de 48 — 50 de miliarde de lei, din care 14 — 15 miliarde de lei certificate de trezorerie și 34 — 35 miliarde de lei obligațiuni benchmark.