Ministerul Finanţelor Publice se reorganizează

22.06.2016

Guvernul a adoptat astăzi o Hotărâre privind reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice. Actul normativ include înființarea unui post de secretar de stat, care va coordona activitatea privind afacerile europene din perspectiva finanțelor publice, în vederea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene (PRES), în perioada iulie – decembrie 2019.

Pentru dosarele de pe agenda europeană de care este responsabil, Ministerul Finanțelor Publice va trebui să organizeze toate activitățile pe care le presupune îndeplinirea rolului de PRES la standarde europene, în paralel cu asigurarea derulării activităților curente implicate de afacerile europene. Toate acestea sunt necesare pentru a susține interesul național în raport cu celelalte state membre, respectiv cu Comisia și Consiliul Uniunii Europene.

România, în calitate de PRES, va avea responsabilitatea gestionării curente a agendei europene la nivelul formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (Consilii, Coreper și grupuri de lucru), va conduce și coordona dialogul cu celelalte instituţii europene – Comisia, Parlamentul European, Consiliul European – în cadrul procesului decizional şi va fi responsabilă de organizarea reuniunilor informale în România (ministeriale, la nivel de înalți funcționari, secretari de stat, directori generali, grupuri de lucru etc.).

De asemenea, ţara noastră va organiza, conduce și coordona conferințe dedicate priorităților specifice, precum și evenimente culturale de promovare a României (inclusiv la Bruxelles și în statele membre) şi va participa la toate activitățile presupuse de apartenența la trio-ul de Președinții constituit din Austria, România și Finlanda (1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020).

De asemenea, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice se va înfiinţa o nouă structură organizatorică – Direcția de analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice. Noua structură va fi coordonată de un economist șef, cu rang de director general. Inițiativele de politică fiscal-bugetară promovate de Guvern și de Parlament au o arie de impact foarte largă, de la diferite segmente ale populației până la mediul de afaceri și instituții financiare. Din acest motiv, realizarea de cercetări și analize economice în domeniul reformelor structurale, a competitivității economice și stabilității macroeconomice vor contribui la sporirea eficacității politicilor publice în domeniul finanțelor publice.

Totodată, Ministerul Finanțelor Publice preia activitățile privind parteneriatul public-privat de la Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat. Noua structură contribuie la elaborarea strategiei Guvernului privind investițiile publice. Totodată, împreună cu direcțiile de analiză a cheltuielilor și de prioritizare a investițiilor, stabilește norme și proceduri referitoare la identificarea, selectarea și prioritizarea proiectelor, sprijină realizarea contractelor și consiliază echipele în stabilirea clauzelor specifice.