Stiri: Agricultura

Ministerul Mediului cere Romsilva deblocarea situației de pe piața lemnului

25.01.2016

Ministerul Mediului cere Romsilva deblocarea situației de pe piața lemnului, ca urmare a numeroaselor semnale transmise de operatorii economici înscriși la licitațiile pentru valorificarea masei lemnoase, dar și în urma analizării rezultatelor primei licitaţii în acest sens. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a constatat faptul că aceste licitaţii nu au avut finalitatea aşteptată.

Licitațiile au fost organizate şi desfăşurate în baza Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2015, iar nivelul prețurilor de referință pe specii au fost aprobate prin decizia directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) ROMSILVA, din decembrie 2015.

„Atât analiza MMAP, cât și motivele invocate de operatorii economici privind eșecul licitațiilor desfășurate, arată că prețurile practicate de RNP Romsilva sunt ridicate. Pentru deblocarea activității economice în acest domeniu, dar și pentru asigurarea valorificării masei lemnoase în condiții concurențiale, MMAP a solicitat un nou punct de vedere al Consiliului Concurenței, cu privire la modul de stabilire al prețurilor de referință”, conform Ministerul Mediului.

Opinia autorității de concurență arată că ”Prevederile art. 20 alin. (4) din HG 924/2015 nu obligă administratorul fondului forestier proprietate publică la stabilirea nivelului de piață al prețurilor de referință (…) luând în considerare prețurile medii ponderate de adjudecare pentru masa lemnoasă care a făcut obiectul anului de producție 2015, așa cum reiese din referatul de aprobare al RNP Romsilva privind fundamentarea deciziei mai sus menționate”.

Consiliul Concurenței explică faptul că prețurile de referință trebuie stabilite în funcție de condițiile de piață. Astfel, instituţia recomandă să se utilizeze ”ca preț de referință, prețul minim de adjudecare la ultimele licitații pe aceleași specii, grade de accesibilitate, sortimente și tehnologia de exploatare”.