Slide

Stiri: Economie

Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Ministerul Muncii a lansat ”Strategia Naţională privind Persoanele Vârstnice”

22.12.2014

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a lansat în dezbatere publică proiectul privind Strategia Naţională privind Persoanele Vârstnice şi Îmbătrânirea Activă 2014 – 2020.

Documentul are în vedere trei mari obiective generale. Este vorba de prelungirea vieţii active a persoanelor vârstnice, promovarea participării sociale şi a unei vârste înaintate demne şi obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele care necesită îngrijire de lungă durată

Strategia Naţională este realizată împreună cu experţii Băncii Mondiale, în acord cu agenda politicii de îmbătrânire activă în România, care vizează o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate şi ajutate să ducă o viaţă sănătoasă, productivă, participativă, demnă şi independentă, în cea mai mare măsură posibilă.

Proiectul de act normativ poate fi consultat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.