Grupul E-INFRA

Ministerul Sănătăţii a primit terenul unde va fi construit spitalul regional din Cluj

27.10.2016

Ministerul Sănătății a primit terenul pe care va fi construit, cu fonduri europene, la Cluj, unul din cele trei spitale regionale de urgenţă. Astfel, Guvernul a demarat demersurile pentru amplasarea viitorului spital regional de urgență Cluj pe un teren de 144.000 mp, în Florești, pentru care a primit recomandarea experților tehnici din Comisia de elaborare a temei de proiectare privind Spitalele Regionale de Urgență constituită prin ordin de ministru. Conform unui memorandum adoptat în ședința de ieri, Secretariatul General al Guvernului va transmite o cerere către Consiliul Județean Cluj pentru trecerea imobilului din domeniul public al județului Cluj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătății pentru realizarea investiţiei.

Unul dintre obiectivele prioritare ale Ministerului Sănătății îl reprezintă construirea a trei spitale regionale de urgență – la Cluj, Iași și Craiova, investiție pentru care Guvernul României a negociat cu Comisia Europeană alocarea a 150 milioane de euro reprezentând contribuția națională, conform memorandumului prin care, în martie 2015, a fost stabilită majorarea procentului aferent ratei de cofinanțare națională pentru axele prioritare Dezvoltarea infrastructurii sociale și Asistență Tehnică ale Programului Operațional Regional 2014-2020.

Ministerul Sănătății, în calitate de unic beneficiar al axei prioritare 8, obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” cu alocare totală de 300 milioane euro, a demarat demersurile necesare pentru identificarea amplasamentelor corespunzătoare celor trei spitale regionale de urgență.

 

 

Citiți și despre: