Stiri: Sanatate

Centrul de Arși Grav de la Tg. Mureș

Ministerul Sănătăţii începe o anchetă privind dezinfectanţii din spitale

28.04.2016

Odatǎ cu apariția în spațiul mediatic a problemelor legate de situația biocidelor, ministrul Sǎnǎtǎții a dispus Corpului de Control demararea unor controale mixte împreună cu Inspecția Sanitara de Stat și Serviciile de Control în Sǎnǎtate Publicǎ din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică.

Aceste controale se vor derula, în strânsǎ legǎturǎ cu ancheta penalǎ aflatǎ pe rolul Parchetului General în cazul incendiului din Colectiv.

În cadrul acestor controale vor fi ridicate probe din dezinfectanţi pentru a fi trimise la testare în vederea stabilirii eficienţei acestora. De asemenea, se vor recolta probe separat şi vor fi trimise la laboratoare pentru a verifica dacă concentraţiile înscrise pe etichetă sunt în concordanţă cu conţinutul.

În plus, Ministrul Sănătăţii va dispune, prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică, ca toate unităţile sanitare din ţară care utilizează dezinfectanţii achiziţionaţi de la compania Hexifarma să verifice prin autocontrolul propriu eficienţa acestora. Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică vor supraveghea acest proces şi, de asemenea, prin sondaj vor recolta probe suplimentare pe care le vor analiza în laboratoarele proprii.