Stiri: Finante

Smithfield Europa

Modificări importante în legea achiziţiilor publice

28.10.2015

Guvernul a aprobat ieri proiectul legislativ privind achizițiile publice, iar prin noile reglementări, România transpune în legislația națională cele mai recente norme cuprinse în Directivele Europene din acest domeniu.

Conform Executivului, noua legislație oferă mecanisme care să aibă drept efect înlăturarea problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în aplicarea legislației privind achizițiile publice și concesiunilor aflată acum în vigoare.

Proiectul curpinde măsuri destinate să asigure un cadru legislativ prin care achizițiile publice să fie concepute astfel încât să asigure o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii sociale.
Proiectul de lege consacră o serie de aspecte care prezintă prevederi noi în raport cu legislația în vigoare.

Se renunţă la criteriul „prețul cel mai mic”

Una dintre modificări are în vedere reducerea costurilor pe termen mediu și lung prin introducerea conceptului „value for money” în criteriile de atribuire, avându-se astfel în vedere costul întregului ciclu de viață al produsului, serviciului, lucrării achiziționate, ci nu numai “prețul cel mai scăzut“.

În plus, domeniul de aplicare este stabilit pentru conceperea achizițiilor publice cu reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile reglementate de normele europene. Mai exact, procedurile de atribuire reglementate se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică sau acordurilor-cadru a căror valoarea este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

– 22.908.118 lei – pentru contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru de lucrări

– 591.918 lei – pentru contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru de produse și de servicii

– 3.312.975 lei – pentru contractele de achiziție publică sau acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice .

Achiziţii directe

O autoritate va avea dreptul să achiziționeze direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 66.259,5 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 265.038 lei.

În cadrul proiectului, este, de asemenea, reglementată şi posibilitatea ca autoritățile contractante să se consulte în mod transparent și util cu piața în vederea obținerii unui răspuns, cu privire la evoluțiile cu caracter tehnic și financiar din domeniul achiziției publice pentru care se intenționează aplicarea unei proceduri publice competitive și transparente.

Cum este definit conflictul de interese

Un alt aspect al proiectului vizează prevenirea neregulilor și a acțiunilor care pot conduce la conflicte de interese. Astfel, se redefinește conceptul “conflict de interese“ în sensul extinderii spectrului definit de actuala legislație, care se rezumă la relații de rudenie sau capital.

“Prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextual procedurii de atribuire”, conform proiectului aprobat de Guvern.