Slide

Stiri: Economie

Modificările legilor din UE nu trebuie să aibă impact asupra mobilității forţei de muncă

19.01.2015

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Rovana Plumb, a efectuat, la finele săptămânii trecute, o vizită de lucru la Bruxelles, în timpul căreia a avut o serie de întrevederi cu patru comisari europeni, respectiv Valdis Dombrovskis, Marianne Thyssen, Vera Jourova si Corina Crețu.

În discuțiile cu Valdis Dobrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, ministrul român a pus accent pe importanţa consolidării dialogului social la nivel european şi a prezentat modul de organizare a dialogului cu partenerii sociali la nivel naţional. De asemenea, ministrul a prezentat poziţia României în procesul de revizuire a Strategiei Europa 2020, care va fi prezentată şi Comisia Europeană această primăvară, şi a susţinut necesitatea îmbunătăţirii procesului Semestrul European inclusiv prin oferirea unei perioade mai generoase pentru desfăşurarea consultărilor naționale pe proiectul de Recomandări Specifice de Țară.

De asemenea, în cadrul întâlnirii cu Corina Crețu, comisar european pentru Politici Regionale, discuțiile s-au axat pe îmbunătățirea evaluării infrastructurii sociale din România în vederea continuării dezvoltării acesteia și stadiul îndeplinirilor condiționalităților ex-ante pe componenta de politici in domeniul social. A fost analizată și perspectiva coordonării finanțărilor FEDR și FSE pentru a se asigura o mai bună coordonare la nivel național, astfel încât infrastructura finanțată din fondurile regionale să fie utilizată prin proiecte finanțate din FSE.

Totodată, în cadrul întâlnirii cu Marianne Thyssen, comisar pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale, Competențe și Mobilitatea Forței de Muncă au fost abordate subiectele mobilitatea lucrătorilor, legislația germană privind salariul minim garantat şi ocuparea în rândul tinerilor.

„Ministrul Rovana Plumb a reiterat poziția fermă a României privind consolidarea principiului liberei circulații și a semnalat că eventualele modificări legislative la nivel european nu trebuie să aducă atingere drepturilor de care se bucură în prezent lucrătorii mobili”, au afirmat reprezentanţii MMFPSPV.

Comisarul european a oferit clarificări privind pachetul legislativ mobilitate, pe care Comisia intenţionează să îl adopte la sfârșitul acestui an, care va conţine cel mai probabil propuneri de amendare a regulamentelor de coordonare a sistemelor de securitate socială și directiva privind detașarea lucrătorilor. Ministrul român a subliniat necesitatea clarificării recentei legislații germane privind salariul minim având în vedere solicitările primite din partea sindicatelor si patronatelor care prestează servicii de transport internațional.

În cadrul întâlnirii cu Vera Jourova, comisar pentru Justiție, Consumatori și Egalitate de Gen, temele abordate au vizat egalitatea de gen, antidiscriminarea și incluziunea socială a romilor. Ministrul a reiterat suportul autorităților române în negocierile de la nivelul Consiliului Uniunii Europene pentru adoptarea dosarelor legislative privind proiectul de directivă egalitatea de gen în consiliile de administrație ale companiilor listate la bursă și proiectul de directivă antidiscriminare. Ministerul român a informat cu privire la adoptarea de către Guvern, în ședința din 14 ianuarie, a Strategiei naționale de incluziune a cetățenilor romani de minoritate romă pentru perioada 2015-2020.