Stiri: Logistica

Monitorizarea traficului rutier.

Monitorizarea traficului rutier: Ce proiect a lansat CNAIR?

03.06.2024

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 15 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2878

Monitorizarea traficului rutier. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a elaborat și depus Cererea de Finanțare pentru „Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, DN1 Bucuresti – Ploiesti” în vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fondul European de Dezvoltare Regională; Obiectiv de politică: O Europă mai conectată; Prioritate:P3.Creșterea siguranței rutiere; Obiectiv specific: RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale.

Scopul proiectului este reprezentat de creșterea siguranței rutiere OS 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale.

Obiectivul general al proiectului

Prin intermediul activităților realizate în cadrul proiectului se are în vedere creșterea gradului de siguranță rutieră pe Autostrăzile A1, A2, A3 și DN1 prin implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RÎS) și a interfețelor între diverse moduri de transport, acolo unde nu fost implementate că parte a intervențiilor la nivelul infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul acțiunilor de control a traficului, prin dotarea a 310 km de Autostrada și 40 de km de drum național cu echipamente ITS și execuția uni centru de monitorizare și informare.

Obiectivul specific al proiectului constă în:

  • 315 km de autostrada dotați cu echipamente ITS
  • 45 km de drum național dotați cu echipamente ITS
  • Un centru de monitorizare și informare

Monitorizarea traficului rutier. Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 137.119.813,48 lei și va fi finanțat prin Programul Transport astfel: contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională– 46.121.748,97 lei, contribuția proprie – 69.182.623,46 lei, diferența până la valoarea totală a proiectului reprezentând cheltuieli neeligibile.

Durata proiectului: 65 luni.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul PT 2021- 2027.