Nereguli grave la Agenţia Națională de Transplant

25.11.2016

Ministerul Sănătății a decis să sesizeze organele abilitate în urma verificărilor efectuate de Corpul de control la Agenția Națională de Transplant. Această decizie nu afectează în niciun fel activitatea de transplant din spitalele în care se efectuează astfel de proceduri.

În urma verificărilor, Corpul de control a constatat nereguli grave în legătură cu acreditarea centrelor unde ar trebui să se facă prelevarea de organe. Corpul de control a verificat, prin sondaj, patru spitale acreditate pentru această activitate și a constatat că ANT a acreditat spitalele pentru transplant, deşi acestea nu îndeplineau criteriile minime stabilite prin lege.

Din cauză că nu aveau aparatura necesară declarării morţii cerebrale, în spitalele verificate nu s-a desfăşurat nicio activitate de prelevare de organe până în prezent. Deoarece în urma controlului prin sondaj s-au găsit nereguli în 100% dintre centrele verificate, ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, a decis verificarea activităţii tuturor centrelor de transplant din ţară.

De asemenea, s-a constatat că la Agenția Națională de Transplant nu există proceduri şi criterii clare de alocare a organelor către pacienţii care au nevoie de transplant. Agenţia nu are un registru pentru fiecare tip de organ prelevat şi, deşi are responsabilitatea legală, ANT nu a elaborat normele legislative pentru organizarea şi funcţionarea registrelor naţionale pentru celule şi ţesuturi destinate transplantului.

În lipsa unui registru integrat, fiecare spital întocmește liste proprii de așteptare, care nu sunt integrate la nivel naţional. Astfel, este încălcată Legea 95 din 2006, care prevede clar că Agenţia Naţională de Transplant gestionează registrele naţionale, prin care se asigură monitorizarea continuă a activităţii de transplant, a activităţilor centrelor de prelevare şi a centrelor de transplant.

Corpul de control a identificat posibile nereguli și în privința derulării unor proiecte cu fonduri europene și în cheltuirea banilor publici. Astfel, directorii instituției au primit bani ca prestatori de servicii în cadrul unui proiect care se referea la activitatea de transplant, iar pentru achiziția unui studiul de fezabilitate, referatul de necesitate a fost semnat de șoferul instituției, care era încadrat și la compartimentul de achiziții. În fața Corpului de control, el a declarat că nu a știut ce semnează. În acest caz s-a decis sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate privind posibile incompatibilităţi şi conflicte de interese.

”Avem dubii serioase legate de modul în care s-a făcut activitatea de coordonare a transplantului, având în vedere că ANT și-a pierdut o parte din atribuții privind această activitate, atribuții care au fost transferate către Serviciul de Ambulanță București – Ilfov”, a declarat ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Mai mult decât atât, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a desfășurat activitatea de coordonare în domeniul transplantului fără a fi acreditat.

În mai multe comunicări oficiale între Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, Agenția Națională de Transplant şi Ministerul Sănătății, domnul doctor Victor Zota apare ca fiind coordonator național de transplant, deşi această funcție nu este definită în legislația actuală, deci nu există. În prezent, legea defineşte funcțiile de coordonator de transplant regional şi la nivelul unității sanitare.

O altă constatare se referă la funcționarea Consiliul Știinţific al ANT, care nu și-a îndeplinit atribuţiile. Deşi trebuia să se întrunească lunar, între 2013 și 2016 consiliul nu s-a întrunit decât de patru ori. Mai mult, o parte din membrii consiliului nu mai sunt în viaţă.

 

 

Citiți și despre: