Rata somajului din Romania

Noi măsuri de debirocratizare în domeniul asigurărilor pentru șomaj

13.10.2016

Executivul continuă procesul de debirocratizare a administrației publice în relația cu cetățeanul, astfel că a modificat două acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și din domeniul securității și sănătății în muncă.

Prin modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj se reglementează posibilitatea ca agențiile pentru ocuparea forței de muncă, județene și a municipiului București, să obțină informațiile cu privire la veniturile persoanelor din cuprinsul adeverințelor de venit eliberate de organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv în formă electronică, în baza unui protocol încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și ANAF.

În cazul în care persoana se prezintă cu adeverința de venit eliberată de către organele fiscale teritoriale subordonate ANAF, inclusiv prin intermediul spațiului privat virtual, agențiile pentru ocuparea forței de muncă sunt obligate să o accepte.

De asemenea, se instituie posibilitatea ca persoanele care doresc să se asigure în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj, să ateste calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, atât cu contractul de asigurare, cât și cu orice alt document justificativ al calității de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituțiile competente, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau în format pe hârtie în original.

Un alt aspect avut în vedere la modificarea acestor norme metodologice se referă la soluționarea unor probleme apărute în practică în aplicarea reglementărilor în domeniul asigurărilor pentru șomaj în cazul consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București în ceea ce privește calculul stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru șomaj.

Astfel, actul normativ prevede că, în situația consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință, în condițiile în care pentru aceste persoane și asupra veniturilor respective există obligația de plată a contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri și în care se datorează contribuțiile la bugetul asigurărilor de șomaj constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

În domeniul securității și sănătății în muncă, prin modificarea normelor de aprobare a prevederilor Legii nr.319/2006 se elimină durata de cel puțin 8 ore afectată instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și se stabilește durata minimă de 1 oră, în concordanță cu durata minimă a unui contract individual de muncă.

 

 

Citiți și despre: