Noi operaţiuni, disponibile pe piaţa locală de capital

01.08.2016

Din data de 2 august, Bursa de Valori București (BVB) și Depozitarul Central (DC) anunță posibilitatea de a derula operațiuni de împrumut de instrumente financiare, vânzare în lipsă și cumpărări în marjă, într-un cadru de reglementare nou și flexibil, care va permite investitorilor să beneficieze de orice tendință a pieței.

Astfel, cele două instituţiia au parcurs toate etapele necesare modificării reglementărilor proprii și au primit toate avizele necesare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR).

“Vânzarea în lipsă reprezintă un element indispensabil unei piețe de capital dezvoltate. Aceasta creează noi posibilități pentru investitori, prin protejarea valorii investițiilor și prin șansa de a câștiga din tranzacționarea speculativă intensivă. Împrumutul de instrumente financiare va genera noi venituri pentru creditori și o siguranță a vânzărilor în lipsă pentru piață. Încheierea procesului de reglementare marchează o realizare semnificativă în modernizarea pieței de capital românești și deschide calea participanților la piață să utilizeze aceste posibilități mult așteptate”, a declarat Ludwik Sobolewski, Director General Bursa de Valori București.

Printre cele mai importante modificări aduse reglementărilor BVB se numără posibilitatea de a efectua operațiuni de vânzare în lipsă pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare la Bursa de Valori București, indiferent de tipul și caracteristicile acestora, posibilitatea de a introduce ordine de vânzare în lipsă fără restricții de preț, volum minim sau tip de ordin, precum şi eliminarea obligativității mărcarii specifice a ordinelor de vânzare în lipsă.

“Această nouă realizare îmbunătățește calitatea infrastructurii pieței de capital, facând-o mai competitivă față de alte piețe din Europa de Est și atrage atenția jucătorilor internaționali. Trecerea României din antecamera fluxurilor globale de capital spre familia piețelor economiei libere și deplin funcționale reprezintă un parcurs istoric și așteptăm cu nerăbdare continuarea cooperării productive cu participanții la piață, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu factorii de decizie politică”, a spus Lucian Anghel, Președinte Bursa de Valori București.

Printre cele mai importante modificări aduse reglementărilor Depozitarului Cenral se află eliminarea obligației utilizării unui contract standard de împrumut și transmiterea acestuia la Depozitarul Central, posibilitatea de a efectua operațiuni de împrumut cu toate instrumentele financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, constituirea de garanții pe o arie mai largă de instrumente financiare, extinderea scopurilor pentru care se pot realiza operațiuni de împrumut şi eliminarea numărului maxim de zile lucrătoare aferente unui împrumut de instrumente financiare.

“Varianta îmbunătăţită a serviciului de împrumut de acţiuni aduce flexibilitate, răspunde cerinţelor pieţei şi asigură cadrul necesar creşterii lichidităţii, o cerinţă pe care piaţa românească de capital trebuie să o îndeplinească pentru a trece la statutul de piaţa emergentă. Acest proiect este rezultatul efortului tuturor actorilor pieţei – reglementatori, infrastructuri, intermediari – fiind o dovadă a faptului că scopul comun de a dezvolta piaţa financiară din România pune la aceeaşi masă toate părţile implicate şi generează o cooperare eficientă”, a declarat Silvia Buicănescu, Director General Depozitarul Central.

 

 

Citiți și despre: