Stiri: Finante

Noi provocări privind tranzacțiile transfrontaliere

28.06.2019

Directiva internațională MDR – Mandatory Disclosure Regime. Noi provocări privind tranzacțiile transfrontaliere și raportările fiscale obligatorii (Mandatory Disclosure Regime – MDR). Directiva UE 2018/ 822 de modificare a directivei 2011/ 16/UE vizează schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Această directivă cu privire la modalitățile transfrontaliere prevede ca termen de implementare la nivelul statelor membre finalul anului 2019. Acest document a generat un număr mare de reacții și discuții la nivel european. În România, cu toate acestea, reacțiile au fost destul de reduse. Acest act normativ introduce un nou mechanism de raportare către autoritatea fiscală națională a tranzacțiilor denumite modalități transfrontaliere care îndeplinesc anumite criterii ( denumite semne distinctive). Scopul acestei directive este de a depista modalitățile transfrontaliere potențial agresive.

Directiva internațională MDR – Mandatory Disclosure Regime

Directiva MDR se aplică intermediarilor care proiectează, comercializează, organizează, pun la dispoziție în vedere implementării sau gestionează implementarea unei modalități transfrontaliere care prezintă unul sau mai multe semne distinctive. Această directivă se va extinde și asupra prestatorilor de servicii, în cazul în care aceștia sunt implicați direct sau indirect în modalitatea transfrontalieră respectivă.

Directiva internațională MDR – Mandatory Disclosure Regime. Termene de raportare

Obiectul raportării – modalitățile transfrontaliere care prezintă semne distinctive. Obligația de raportare vizează una sau mai multe tranzacții, poate implica entități din mai multe state membre sau și state terțe, în cazul în care ar putea avea un impact asupra schimbului automat de informații sau al identificării beneficiarilor reali. Intrarea în vigoare a obligațiilor de raportare a intermediarilor este prevăzută pentru data de 1 iulie 2020. Termenul limită pentru efectuarea acestei raportări este 30 de zile.

„În plus, directiva MDR prevede și așa-zisa raportare retrospectivă, în sensul că modalitățile transfrontaliere raportabile al căror prim pas în implementare a avut loc între data intrării în vigoare a directivei (respectiv 25 iunie 2018) și data aplicării directivei (1 iulie 2020) trebuie raportate până la 31 august 2020”, afirmă Andra Cașu, partener asociat, departamentul de asistență fiscală și juridică EY România și Alexandra Ovedenie, avocat, Radu și Asociații SPRL.

Citește și Investiții de aproape jumătate de milion de euro în cea mai sigură arhivă din România