Stiri: Logistica

Noi reglementări în sfera serviciului universal poștal

18.12.2017

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a adoptat în cadrul Consiliului Consultativ trei decizii referitoare la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal.

Modificările au vizat, în principal, transpunerea în legislația secundară a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, ultimele prevederi ale acestui act normativ intrând în vigoare la dată de 1 ianuarie 2017. Prin urmare, au fost actualizate condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, precum și drepturile și obligațiile furnizorului desemnat și a fost optimizat procesul de evaluare a respectării obiectivelor de calitate stabilite în sarcina acestuia.

Condițiile și procedura de desemnare

Noua decizie prevede, în conformitate cu legislația primară, că ANCOM va analiză și va stabili cuantumul costului net rezultat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, pe care îl va comunica Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). Ulterior,mecanismul de compensare a costului net, inclusiv sursele de finanțare, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa MCSI.

Decizia pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intră în vigoare la dată publicării.

Drepturile și obligațiile CNPR

Serviciile care au ca obiect volume mari de trimiteri poștale au fost excluse din categoria serviciilor poștale din sfera serviciului universal. Această modificare reflectă modificările din legislația primară prin care au fost definite o serie de trimiteri poștale în număr mare, serviciile care au ca obiect aceste categorii de trimiteri nemaifiind supuse obligațiilor de serviciu universal.

Decizia pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale se va comunica furnizorului de serviciu universal și va intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie  2018.

Obiective de calitate

ANCOM a actualizat și prevederile legislației secundare referitoare la condițiile și procedura de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate, astfel încât acestea să vizeze exclusiv trimiterile de corespondență interne din cea mai rapidă categorie standard din sfera serviciului universal, având în vedere modificarea, la nivelul legislației primare, a categoriilor de trimiteri care fac obiectul cerințelor de calitate pe care furnizorul de serviciu universal trebuie să le respecte.

Decizia privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard impuse prin Decizia nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poștă Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale va fi comunicată CNPR și va abroga Decizia președintelui ANCOM nr. 583/2014.