Stiri: Finante

Noi reglementări privind emisiunile de obligațiuni ipotecare

04.06.2015

Guvernul a aprobat ieri proiectul de lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, act normativ care va crea un nou cadru legal în domeniu, aliniat celor mai bune practici la nivel european. Scopul proiectului de lege este să permită dezvoltarea acestor instrumente de finanțare pe piața locală, într-o manieră prudentă și supravegheată corespunzător, asigurându-se astfel un plus de atractivitate pentru potențialii investitori.

Existența acestui tip de obligațiuni va permite instituțiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente (ca efect al garantării obligațiunilor cu portofoliul de creanțe dedicate), efect care se va transfera într-un cost mai redus al creditării ipotecare.

De asemenea, introducerea obligațiunilor ipotecare va contribui, pe termen mediu și lung, la profesionalizarea pieței primare a creditului ipotecar (de exemplu, prin introducerea, în mod indirect, a principiilor transparente de evaluare a proprietăților imobiliare).

Proiectul de lege adoptat astăzi de Guvern răspunde, totodată, unei condiționalități asumată de autoritățile române în fața Fondului Monetar Internațional.

Proiectul de lege adoptat include cele mai bune practici în domeniu, precum și actualizările legislative din alte jurisdicții la nivelul anului 2013. Modelele avute în vedere la elaborarea propunerii legislative sunt cel german și cel austriac.

De asemenea, proiectul de lege a făcut obiectul procedurii de consultare a Băncii Centrale Europene (în baza prevederilor Directivei Consiliului 98/415/CE cu privire la consultarea BCE de către autoritățile naționale), prin intermediul Băncii Naționale a României. În urma acestei consultări a fost emis avizul BCE, observațiile formulate în acest aviz fiind avute în vedere la definitivarea proiectului. În plan intern, au avut loc consultări cu Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

În prezent, cadrul general pentru emisiunea de obligațiuni ipotecare este reglementat prin Legea nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, act normativ care va fi abrogat odată cu intrarea în vigoare a proiectului de lege adoptat ieri.