Noul contract-cadru, aprobat. Care sunt principalele modificări aduse?

17.06.2016

Guvernul României a aprobat în ședința de ieri noul Contract Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017. Hotărârea de Guvern 161 / 2016 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.

Principalul obiectiv al acestui Contract Cadru este acela de a asigura funcționarea coerentă a sistemului sanitar românesc.

Prin noul Contract Cadru se vor asigura mai multe servicii pentru asigurați. La acestea se adaugă un cadru de reglementare pentru gestionarea mai bună a sistemelui SIUI și a cardurilor de asigurați așa încât aceștia să nu mai fie afectați de disfuncționalități tehnice.

În plus, se are în vedere suplimentarea valorii plăților pentru medicina de familie și tratamentul ambulator așa încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile Ordonanței de Urgență privind salarizarea în sectorul bugetar.

Prin noul contact-cadru, se întăreşte obligaţia generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asiguraţii despre consecințele nerespectării indicațiilor terapeutice. Totodată, se clarifică obligaţia furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare.

Pentru asistenţa medicală primară:

– se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate și a adeverinţelor medicale pentru preșcolari și elevi;

– situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective;

– se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate:

– se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii);

– se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

Pentru medicina dentară:

– minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent

– se introduce un nou serviciu decontat, obturaţiadintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei;

– se redefinesc alte servicii.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie paraclinică:

– se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast;

– se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului;

– se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.

Pentru asistenţa medicală spitalicească:

– se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi;

– pentru pacienții cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie din programul național respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu;

– decontarea serviciilor efectuate în secţiile spitaliceşti de paliaţie se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secțiile/spitalele de bolnavi cronici.

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistatse introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităților mobile de intervenție, după caz.

Pentru farmacii se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată.

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani). În situația în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

Acelaşi proiect mai prevede:

– simplificarea demersurilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.);

– introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuţi şi profesorii de cultură fizică medicală;

– includerea insuficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;

– redefinirea specialităţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine;

– redefinirea condiţiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie – imagistică medicală şi de medicină nucleară;

– majorarea tarifelor pentru unele servicii medicale, alte majorări intenţionate aflându-se în prezent în analiza CNAS.

 

Citiți și despre: