Stiri: Economie

Numărul turiştilor a crescut în luna mai

02.07.2015

În luna mai comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu 14,6 %, respectiv cu12,3 %, potrivit datelor INS.

Comparativ cu luna mai 2014, în luna mai 2015 la punctele de frontieră s‐au înregistrat creşteri şi la sosirile vizitatorilor străini, cu 13,4 %, şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 5,6 %.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna mai 2015 au însumat 829,9 mii, în creştere cu 14,6% față de cele din luna mai 2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat în luna mai 2015  73,6%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 26,4 % , ponderi apropiate de cele din luna mai 2014.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut‐o cei din Europa (74,4% din total turişti străini), iar din aceştia 85,5% au fost din țările aparținând Uniunii Europene.

Înnoptările  înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 1818,1 mii, în creştere cu 12,3% față de cele din luna mai 2014.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 76,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 23,4%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut‐o cei din Europa (71,8 % din total turişti străini), iar din aceştia 84,7% au fost din țările aparținând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna mai 2015 a fost de  2,3 zile  la  turiştii români şi 1,9 zile la turiştii străini.